Du er her: Bedømmelse Censorbekendtgørelser

Censorbekendtgørelser

Censorforholdene reguleres i særskilte afsnit i henholdsvis

  • bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (HD-uddannelserne) og
  • bekendtgørelsen om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (bachelor-, master- og kandidatuddannelserne).

Bekendtgørelserne findes i linket Bekendtgørelser i venstremenuen.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 10.05.2017