Ansøg om at blive censor (EØ og HD)

Nye censorer

Censoremner findes ved forslag fra censorformandskab, censorkorps, universiteter og eventuelt ved opslag i fagblade. Indstilling til Uddannelses- og forskningsministeriet sker af censorformandskaberne og ved nybeskikkelser efter godkendelse eller anbefaling fra institut-/centerleder, jf. motiveret indstilling.

Ansøgninger modtages normalt løbende, og der er normalt to indstillingsrunder om året med ansøgningsfrister i februar og august. Aktuelle ansøgningsfrister fremgår af hjemmesiden. Umiddelbart efter ansøgningsfristen og ca. en måned frem lukkes midlertidigt for nye ansøgninger. Frem mod en ny beskikkelsesperiode vil ansøgningsfrister m.v. falde anderledes. Aktuel information vil fremgå af hjemmesiden.

Censorerne beskikkes inden for et eller flere fagområder efter indstilling fra en fastansat forsker og/eller institutleder.

Censorerne beskikkes/genbeskikkes inden for en fireårig beskikkelsesperiode. Den nuværende beskikkelsesperiode løber til 31.3.2018. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst 25% af censorerne i censorkorpset.

Nye censorer kan i beskikkelsesperioden optages i censorkorpset efter beskikkelse af Uddannelsesministeriet. Det kan ske efter ønske fra universiteterne og på baggrund af censorformandskabets indstilling til ministeriet.

Motiveret indstilling

Ansøgere skal ansøge elektronisk via censor-it.censorerne.dk. Når der er åbent for ansøgninger vil der være et link til det pågældende censorkorps. Læs herunder retningslinjerne for de forskellige censorkorps.

Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser (EØ)

I forbindelse med ansøgningen skal der anvendes en motiveret indstilling (se link herunder) fra en forsker ansat ved et af de relevante universiteter med påtegning af en institut-/centerleder. Institutleder kan også være indstiller.

Endvidere skal der vedlægges en elektronisk kopi af eksamensbevis for kandidatniveau eller derover.

Materialet skal vedhæftes ansøgningen i forbindelse med den elektroniske ansøgningsproces. Materialet kan ikke eftersendes. Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt og vedhæftet korrekt udfyldt motiveret indstilling samt eksamensbevis tages i betragtning.

Censorformandskabet vurderer ansøgningen og indstiller godkendte ansøgere til beskikkelse i Uddannelses- og forskningsministeriet.

Censorformandskabet vil i forbindelse med indstilling bl.a. vurdere, om der er behov for, at censorkorpset suppleres med nye censorer med særlige kvalifikationer bl.a. i relation til nye uddannelser og/eller nye fag.

Download blanket til motiveret indstilling for EØ-uddannelserne

Censorkorpset for HD-uddannelserne

Ansøgning til beskikkelsesperioden 1.4.2018-31.3.2022 er afsluttet. Der er p.t. ikke fastlagt efterbeskikkelsesrunder for perioden.