Motiveret indstilling

Til ansøgning om at blive censor ved Censorkorpset for Erhvervsøkonomi og Censorkorpset for HD-uddannelserne skal anvendes en motiveret indstilling fra en fastansat forsker ved et af universiteterne. Indstillingen skal endvidere underskrives af faglig relevant studieleder (EØ) henholdsvis relevant fagansvarlig (HD). Studieleder/fagansvarlig kan også være indstiller.

Den motiverede indstilling er universiteternes faglige vurdering af ansøgerne, og indstillingen er en godkendelse af de ansøgte fagområder.