Funktionsbeskrivelser - Formandskabet for Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser


Censorformanden og censornæstformændene honoreres med nedenstående antal timer pr. år, hertil kommer godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med møder i formandskabet.

Censorformandskabsposterne aflønnes p.t. med kr. 345,91 pr. time.

Funktion

Timer pr. år

Censorformand

190

Censornæstformand og kontaktcensor for Aalborg Universitet

91

Censornæstformand og kontaktcensor for Aarhus Universitet

110

Censornæstformand og kontaktcensor for Copenhagen Business School

154

Censornæstformand og kontaktcensor for Roskilde Universitet

87

Censornæstformand og kontaktcensor for Syddansk Universitet

103