Funktionsbeskrivelser - Formandskabet for HD-uddannelserne

  • Funktionsbeskrivelse - Censorformanden for HD-uddannelserne vil blive offentliggjort senere
  • Funktionsbeskrivelse - Censornæstformænd for HD-uddannelserne vil blive offentliggjort senere

 

Censorformanden og censornæstformændene honoreres med med et antal timer pr. år, hertil kommer godtgørelse af transportudgifter i forbindelse med møder i formandskabet. Timenormerne offentliggøres sammen med funktionsbeskrivelserne.