Funktionsbeskrivelser - Formandskabet for HD-uddannelserne


Censorformanden og censornæstformændene honoreres med nedenstående antal timer pr. år, hertil kommer godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med møder i formandskabet.

Censorformandskabsposterne aflønnes p.t. med kr. 345,91 pr. time.

Funktion

Timer pr. år

Censorformand

190

Censornæstformand og faglig kontaktcensor for HD 1.del

142

Censornæstformand og faglig kontaktcensor for HD Regnskab

117

Censornæstformand og faglig kontaktcensor for HD Organisation

117

Censornæstformand og faglig kontaktcensor for HD Marketing Management

100

Censornæstformand og faglig kontaktcensor for HD International Business

67

Censornæstformand og faglig kontaktcensor for HD Supply Chain Management/Logistik og HD Økonomi- og processtyring

126

Censornæstformand og faglig kontaktcensor for HD Finansiering

84

Censornæstformand og faglig kontaktcensor for HD Finansiel Rådgivning

117