Universiteterne

Information fra universiteterne

Herunder findes diverse information fra de forskellige institutioner målrettet censorerne.

Siderne hos CBS og AU-BSS indeholder også oversigter over censornormer for de respektive institutioner.

AAU

På AAU, Den Juridiske Skole, er samlet en række informationer til censorerne.

Aarhus BSS

Aarhus BSS har udarbejdet information til de eksterne censorer, bl.a. information om censornormer, WISEflow, kontaktoplysninger samt refusion og løn med adgang til afregningsskemaer for censur og rejseudgifter.

CBS

Generel information til censorerne - siden indeholder forskellige praktiske oplysninger i forbindelse med ekstern censur, herunder om censornormer, Digital Eksamen, befordring og honorar, overnatning m.v.

2015 - Information om Digital Eksamen

2012 - Plagiering og snyd

2012 - Vejledning om formkrav

2012 - Ændringsnotat - eksamensbekendtgørelse for universitetsuddannelser

2012 - Ændringsnotat - HD-eksamensbekendtgørelse

RUC

Der er på RUC oprettet en side med særskilt information til censorer: Til censorer på Roskilde Universitet, herunder censornormer, rejsegodtgørelse m.v.

SDU

SDU har oprettet en side med generel information til censorer, herunder information om rejse- og ophold, praktiske forhold vedr. eksamen m.v.