Information fra universiteterne

Information fra universiteterne

Under de enkelte universiteter i menuen findes diverse information fra den pågældende institution. AU-BSS, CBS, RUC og SDU har fx oprettet informationssider for censorerne.

Siderne hos CBS og AU-BSS indeholder også oversigter over censornormer for de respektive institutioner.