Aarhus BSS

Information til eksterne censorer på Aarhus BSS

Aarhus BSS har udarbejdet information til de eksterne censorer, bl.a. information om censornormer, WISEflow, kontaktoplysninger samt refusion og løn med adgang til afregningsskemaer for censur og rejseudgifter.