CBS

Generel information til censorerne - siden indeholder forskellige praktiske oplysninger i forbindelse med ekstern censur, herunder om censornormer, Digital Eksamen, befordring og honorar, overnatning m.v.

2015 - Information om Digital Eksamen

2012 - Plagiering og snyd

2012 - Vejledning om formkrav

2012 - Ændringsnotat - eksamensbekendtgørelse for universitetsuddannelser

2012 - Ændringsnotat - HD-eksamensbekendtgørelse