Du er her: Nyheder Tværgående censur 2017

Tværgående censur 2017

I forbindelse med Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps kvalitetsarbejde foretager vi hvert år en tværgående censur, hvor vi på tværs af landet og på tværs af institutioner og studier ser nærmere på udvalgte områder for på kvalificeret vis at kunne indgå i dialog med universiteterne om de kvalitative forhold. 

Hvert år udvælger vi nogle konkrete forhold vi kigger særligt efter. Det har været kvaliteten af og brugen af målbeskrivelser, håndtering af mistanke af snyd og plagiering, administrative forhold, brug af fjerneksamen, rettevejledninger m.m.

Arbejdet består i at deltage i den almindelig censur, men i denne forbindelse også observere de udvalgte forhold som omsættes til et kortfattet notat. Der er i år valgt 20 censorer samt to fra formandskabet.

De tværgående censorer skal:

  • Have været censor i mere end fire år, men mindre end tyve år
  • Være aftagercensor, dvs. have hovedbeskæftigelse uden for universiteterne
  • Have et fortroligt og godt forhold til God censorskik
  • Kunne deltage i både et formøde samt et eftermøde (se nedenfor for tid og sted)

Censuropgaverne aflønnes som normalt af institutionerne, derudover gives kørselsgodtgørelse til deltagelse i for- og eftermøde.

Obligatoriske formøder afholdes:

22.5.2017 kl. 18-20 (Aarhus)
24.5.2017 kl. 18-20 (København)

Obligatoriske eftermøder afholdes:

21.8.2017 kl. 16.30-18.00 (København)
23.8.2017 kl. 16.30-18.00 (Aarhus)

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.05.2017