Sekretariatet

STUDENTERMEDHJÆLP TIL CENSORSEKRETARIATET ||| censorerne.dk

It-stærk og systematisk studentermedhjælper søges til censoradministration.

Har du nogensinde undret dig over, hvordan din uddannelsesinstitution har fundet frem til den censor, du møder ved det eksamensbordet? Det kan du få indblik i som studentermedhjælper hos Censorsekretariatet. Når uddannelserne inden for erhvervsøkonomi og statskundskab skal afholde en prøve bestiller de en ekstern censor hos os. Det er derfor vores opgave at sørge for at en kvalificeret person i sidste ende kommer til at bedømme de studerendes arbejde.

Arbejdet indebærer:

 • Drift af portal der matcher censuropgaver med eksterne censorer
 • Besvarelse af henvendelser vedr. censorer, planlægning, formelle regler m.v.
 • Vejledning af ansøgere til censorhvervet
 • Koordinering med studieadministrationer om eksamensplanlægning
 • Udtræk og udarbejdelse af materiale i forbindelse med censorrapportering
 • Forefaldende opgaver, fx planlægning, opdatering af hjemmeside m.v.

 

Arbejdet kræver en høj grad af systematik og forståelse for at arbejde inden for de formelle regler og rammer, der regulerer uddannelsesområdet.

Vi forventer, at du:

 • Er begavet, krævende, ambitiøs og har humoristisk sans
 • Tænker selvstændigt og tager ansvar
 • Har teknisk snilde – særligt at du er fortrolig med Word og Excel
 • Er indskrevet og aktiv studerende på et af universiteterne
 • Fx er i slutningen af din bacheloruddannelse eller i begyndelsen af din kandidatuddannelse

Sekretariatet er bemandet af sekretariatschefen og to studentermedhjælpere. For stillingen gælder, at arbejdstiden i gennemsnit er 8-12 timer om ugen efter nærmere aftale og fordeles sammen med den anden studentermedhjælp over 2-3 dage pr. uge, fortrinsvis inden for almindelig kontortid. Sekretariatet er placeret på DPU, Aarhus Universitet i Emdrup, København.

Censorsekretariatet

Censorsekretariatet ||| censorerne.dk er en selvstændig administrativ enhed under formandskabet for De Erhvervsøkonomi Censorkorps, og sekretariatet betjener derudover Censorkorpset for Statskundskab. Sekretariatet varetager en lang række funktioner for formandskaberne og censorerne og er i tæt kontakt med bl.a. universiteternes studieadministrationer.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Klaus Lynbech på tel. 8716 3279 eller mail: sekretariat@censorerne.dk.

Søg stillingen her

Ansøgningsfristen er onsdag 3.4.2019 kl. 12.00.

Om sekretariatet

CENSORSEKRETARIATET ||| censorerne.dk er en selvstændig funktion under formandskaberne for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps, der dækker de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser samt HD-uddannelserne. Censorsekretariatet sekretariatsbetjener formandskaberne for de to censorkorps og og varetager derudover en lang række funktioner for formandskaberne og censorerne. Censorsekretariatet er i løbende kontakt med universiteternes studieadministrationer og fakulteter.

Censorsekretariatet varetager endvidere censorallokeringsopgaven på vegne af formandskabet for Censorkorpset for Statskundskab.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps er et af landets største censorkorps med ca. 800 censorer. Omkring 70 % af censorerne er beskæftiget i virksomheder og organisationer, der er de primære aftagere af universiteternes færdiguddannede kandidater. Den øvrige del af censorerne er typisk ansat ved universiteterne som forskere og undervisere.


Medarbejdere

Klaus Lynbech. Foto: Ib Jensen, AU Kommunikation

Klaus Lynbech, sekretariatschef

T: 8716 3281
E: sekretariat@censorerne.dk


Emma Nymann Andersen, studentermedhjælper

T: 8716 3279
E: sekretariat@censorerne.dk

Jennifer Krames

Jennifer Krames, studentermedhjælper

T: 87163279
E: sekretariat@censorerne.dk


Besøgs- og postadresse

Tuborgvej 164, A319
2400 København NV

T: +45 8716 3279
E: sekretariat@censorerne.dk
W: www.censorerne.dk