Sekretariatet

Om sekretariatet

CENSORSEKRETARIATET ||| censorerne.dk er en selvstændig funktion under formandskaberne for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps, der dækker de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser samt HD-uddannelserne. Censorsekretariatet sekretariatsbetjener formandskaberne for de to censorkorps og og varetager derudover en lang række funktioner for formandskaberne og censorerne. Censorsekretariatet er i løbende kontakt med universiteternes studieadministrationer og fakulteter.

Censorsekretariatet varetager endvidere censorallokeringsopgaven på vegne af formandskabet for Censorkorpset for Statskundskab.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps er et af landets største censorkorps med ca. 800 censorer. Omkring 70 % af censorerne er beskæftiget i virksomheder og organisationer, der er de primære aftagere af universiteternes færdiguddannede kandidater. Den øvrige del af censorerne er typisk ansat ved universiteterne som forskere og undervisere.


Medarbejdere

Klaus Lynbech. Foto: Ib Jensen, AU Kommunikation

Klaus Lynbech, sekretariatschef

T: 8716 3281
E: sekretariat@censorerne.dk


Emma Nymann Andersen, studentermedhjælper

T: 8716 3279
E: sekretariat@censorerne.dk

Jennifer Krames

Jennifer Krames, studentermedhjælper

T: 87163279
E: sekretariat@censorerne.dk


Besøgs- og postadresse

Tuborgvej 164, A319
2400 København NV

T: +45 8716 3279
E: sekretariat@censorerne.dk
W: www.censorerne.dk