Formandskabet 2018-2022 - EØ

Censorformandskabet for Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser

Formandskabet for Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser for perioden 1.4.2018-31.3.2022 er nu valgt. Fra censorsekretariatet ønskes de valgte tillykke med valget.

René la Cour Sell, der er genvalgt som censorformand, takker alle kandidater mange gange for deres interesse i formandskabsarbejdet og deres kandidaturer til posten som censornæstformænd og kontaktcensorer.

Valget er nu afsluttet. 38,5 % af censorerne har afgivet stemme vedr. posten til CBS og 37,8 % af censorerne har afgivet stemme vedr. posten til SDU.

For den kommende periode er Maria From valgt som censornæstformand vedr. CBS med 59 % af de afgivne stemmer, og Mads Henriksen er valgt som censornæstformand vedr. SDU med 31 % af de afgivne stemmer. Derudover er Mogens Brock valgt vedr. AAU og Annette Bang Andersen vedr. AU samt René la Cour Sell som censorformand, alle uden modkandidater.

Formandskabet vil - når de træder sammen i løbet af april - tage stilling til processen for besættelse af posten som censornæstformand og kontaktcensor for RUC, der p.t. er vakant, da der ikke var opstillet kandidater til posten ved opstillingsfristens udløb.   

Stemmerne er fordelt blandt kandidaterne på følgende måde:

CBS

SDU

 

Samlet valgdeltagelse

 

 

 


Censorformand

René la Cour Sell

Titel: Direktør
Alder: 55

Uddannelse: Cand.scient.soc.
Beskikket første gang: 2002, aftagercensor

Adresse: Jungsøvej 12, 4174 Jystrup
Mail: rene@lacoursell.dk
Telefon: 4058 2200


Censornæstformand, kontaktcensor for Aalborg Universitet

Mogens Brock

Titel: Indehaver - rekrutteringsvirksomhed
Alder: 60

Udannelse: cand.merc.
Beskikket første gang: 1994, aftagercensor

Adresse: Spinkebjerg 31, 7400 Herning
E-mail: mbr@hrnavigator.dk
Telefon: 20719551


Censornæstformand, kontaktcensor for Aarhus Universitet

Annette Bang Andersen

Titel: Planlægningschef
Alder: 58

Uddannelse: Cand.merc. og E*MBA
Beskikket første gang: 1993, aftagercensor

Adresse: Sankelmarksvej 35, 8600 Silkeborg
E-mail: anttande@rm.dk
Telefon: 21440246


Censornæstformand, kontaktcensor for Copenhagen Business School

Maria Elisabeth Johansen From

Titel: Direktør
Alder: 49

Uddannelse:  Cand.scient.soc.
Beskikket første gang: 2012

Adresse: Schlegels Allé 6, 1.,1807 Frederiksberg C
E-mail: from.kommunikation@gmail.com
Telefon: 22223443


Censornæstformand, kontaktcensor for Roskilde Universitet

Der var ved opstillingsfristens udløb ikke anmeldt kandidater til censornæstformandsposten for Roskilde Universitet. Jf. valgreglerne rekrutterer det valgte censorformandskab censornæstformænd til de poster, der ikke er besat efter opstillingsfristens udløb.


Censornæstformand, kontaktcensor for Syddansk Universitet

Mads Henriksen

Titel: CFO
Alder: 49

Uddannelse: HA, Cand.merc., HD(O), MBA
Beskikket første gang: 2012

Adresse: Lavendelvej 56, 6000 Kolding
E-mail: mail@madshenriksen.dk
Telefon: 2949 3605