Funktionsbeskrivelser - Formandskabet for Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser


Censorformanden og censornæstformændene honoreres med nedenstående antal timer pr. år, hertil kommer godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med møder i formandskabet.

Censorformandskabsposterne aflønnes med kr. 373,49 pr. time (pr. 1.4.2020) med tillæg af feriepenge.

 

Funktion
Timer pr. år

Censorformand

190

Censornæstformand og kontaktcensor for Aalborg Universitet

95

Censornæstformand og kontaktcensor for Aarhus Universitet

109

Censornæstformand og kontaktcensor for Copenhagen Business School

148

Censornæstformand og kontaktcensor for Roskilde Universitet

86

Censornæstformand og kontaktcensor for Syddansk Universitet

107