Funktionsbeskrivelser - Formandskabet for Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser


Censorformanden og censornæstformændene honoreres med nedenstående antal timer pr. år, hertil kommer godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med møder i formandskabet.

Censorformandskabsposterne aflønnes med kr. 352,91 pr. time.

 

Funktion Timer pr. år
Censorformand 190
Censornæstformand og kontaktcensor for Aalborg Universitet 95
Censornæstformand og kontaktcensor for Aarhus Universitet 109
Censornæstformand og kontaktcensor for Copenhagen Business School 148
Censornæstformand og kontaktcensor for Roskilde Universitet 86
Censornæstformand og kontaktcensor for Syddansk Universitet 107