Habilitet

Forud for eksaminationen, og i øvrigt tidligst muligt i den indledende kontakt med universitetet skal censor være opmærksom på sine habilitetsforhold, og ved mindste tvivl afstå fra at påtage sig eksamination og prøve.

Det er til enhver tid censors ansvar, at habilitetsforholdene er i orden, herunder at man ikke censurerer på en institution, hvor man samtidigt har et ansættelsesforhold* (se nederst for en definition af dette). Alle censorer skal løbende vedligeholde deres ansættelsesforhold i Censor IT.

Det er vigtigt at forholde sig kritisk til, om man har tæt tilknytning til en konkurrerende virksomhed i forbindelse med opgaver, der indeholder forretningskritisk information. I disse tilfælde skal man snarest muligt meddele dette til universitetet samt censorsekretariatet og hurtigst muligt afstå fra censuropgaven.