Karaktergivning

Ved meddelelse af karakteren gives tilbagemelding til eksaminanden med reference til fagets målbeskrivelse. For at fremme at karakterafrapporteringen bliver præcis, men også en læringssituation for den studerende, er det nødvendigt, at afrapporteringen tager udgangspunkt i målbeskrivelsen og de mangler, præstationen har i forhold til denne, således at det er tydeligt for den studerende hvorfor der gives den pågældende karakter.

Der kan ikke anvendes relative karakterer, så det er ikke muligt at eksaminere de første tre af et hold for ”at lægge niveauet”. Karaktergivningen skal alene tage udgangspunkt i den enkeltes præstation.

Når eksaminanden forlader eksamenslokalet forud for voteringen, skal eksaminanden tage alle sine ejendele med ud af lokalet inkl. overtøj, taske, kuglepenne m.v.

Karakterafrapporteringen bør foregå i eksamenslokalet. Det opleves ikke behageligt for de studerende, hvis karakterafrapporteringen sker 'på gangen'.

Ved anvendelse af 7-trinsskalaen kan det fortsat være nødvendigt at være bevidst om ændringen ved eksamensbordet i forhold til den tidligere 13-skala:

Fra den tidligere 13-skalas opbygning af karaktererne gennem en spørgestrategi med udgangspunkt fra bundkarakteren 00.

Til en anden og mere undersøgende form i 7-trinsskalaens inddeling i grader af mangler i antal og væsentlighed i forhold til målbeskrivelserne med udgangspunkt fra topkarakteren 12.

Karakterbekendtgørelserne findes i linket Bekendtgørelser i venstremenuen.