Kommunikation fra universitet før eksamen

Det er vigtigt at sikre sig at mål- og fagbeskrivelser, litteratur- og pensumlister, samt rettevejledning og karaktervægtninger er modtaget fra universitetet eller kan hentes via dettes website jf. ovenstående afsnit om censorernes funktionsgrundlag med links til uddannelsesinstitutionernes hjemmesider. Man kan og må IKKE bedømme uden at kende mål- og fagbeskrivelse.