Ansøg om at blive censor (EØ og HD)

Nye censorer

Censoremner findes ved forslag fra censorformandskab, censorkorps, universiteter og eventuelt ved opslag i fagblade. Indstilling til Uddannelses- og forskningsministeriet sker af censorformandskaberne og ved nybeskikkelser efter godkendelse fra fagligt relevant studieleder, institutleder eller viceinstitutleder, jf. motiveret indstilling.

Ansøgninger modtages normalt løbende, og der er normalt to indstillingsrunder om året. Aktuelle ansøgningsfrister fremgår af hjemmesiden. Umiddelbart efter ansøgningsfristen lukkes midlertidigt for nye ansøgninger i en kortere periode. Frem mod en ny beskikkelsesperiode vil ansøgningsfrister m.v. falde anderledes. Aktuel information vil fremgå af hjemmesiden.

Censorerne beskikkes inden for et eller flere fagområder på baggrund af en motiveret indstilling, hvor motiveringen udfyldes af en fastansat forsker eller studieleder, institutleder eller viceinstitutleder og de faglige kvalifikationer attesteres af en studieleder, institutleder eller viceinstitutleder.

Censorerne beskikkes/genbeskikkes inden for en fireårig beskikkelsesperiode. Den nuværende beskikkelsesperiode løber til 31.3.2022. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst 25% af censorerne i censorkorpset.

Nye censorer kan i beskikkelsesperioden optages i censorkorpset efter beskikkelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ansøgningen

Ansøgere skal ansøge elektronisk via en elektronisk formular på censor-it.censorerne.dk. Når der er åbent for ansøgninger vil der være et link til det pågældende censorkorps i venstre side. Læs herunder retningslinjerne for de forskellige censorkorps.

Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser (EØ)

I forbindelse med ansøgningen skal der anvendes en motiveret indstilling (se link herunder) fra en forsker ansat ved et af de relevante universiteter med påtegning af en studieleder, institutleder eller viceinstitutleder. Disse kan også være indstillere.

Endvidere skal der vedlægges en elektronisk kopi af eksamensbevis for kandidatniveau eller derover.

Materialet skal vedhæftes ansøgningen i forbindelse med den elektroniske ansøgningsproces. Materialet kan ikke eftersendes. Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt og vedhæftet korrekt udfyldt motiveret indstilling samt eksamensbevis tages i betragtning.

Censorformandskabet vurderer ansøgningen og indstiller godkendte ansøgere til beskikkelse i Uddannelses- og forskningsministeriet.

Censorformandskabet vil i forbindelse med indstilling bl.a. vurdere, om der er behov for, at censorkorpset suppleres med nye censorer med særlige kvalifikationer bl.a. i relation til nye uddannelser og/eller nye fag.

Download blanket til motiveret indstilling for EØ-uddannelserne

Censorkorpset for HD-uddannelserne

Ansøgning til beskikkelsesperioden 1.4.2018-31.3.2022 er afsluttet. Der er p.t. ikke fastlagt efterbeskikkelsesrunder for perioden.