Motiveret indstilling

Til ansøgning om at blive censor ved Censorkorpset for Erhvervsøkonomi og Censorkorpset for HD-uddannelserne skal anvendes en motiveret indstilling fra en fastansat forsker ved et af universiteterne. Indstillingen skal endvidere underskrives af faglig relevant studieleder, institutleder eller viceinstitutleder (EØ) henholdsvis relevant fagansvarlig (HD). Disse kan også være indstillere for motiveringen.

Den motiverede indstilling er universiteternes faglige vurdering af ansøgerne, og indstillingen er en godkendelse af de ansøgte fagområder.