BLIV CENSOR

CENSORER SØGES

Bliv en del af censorkorpset for erhvervsøkonomiske uddannelser, og vær med til at skabe pålidelige eksamensforløb for de studerende. Det er et vigtigt hverv at være censor, da du både er med til at sikre kvaliteten af universitetsuddannelserne og hjælpe fremtidige generationer godt på vej ud i erhvervslivet.  
 
Vores censorkorps kvalificerer sig blandt andet inden for erhvervsjura, finansiering, international business, informationsteknologi og digitalisering, og vi søger i øjeblikket nye censorer.  

Læs mere herANSØGNINGSPROCEDURE

I tidslinjen kan du se, hvilke trin man skal igennem for at blive censor. Ved at trykke på cirklerne får du mere information om hvert trin.