Vejledninger til allokeringssystemet Censor IT

Samtlige censorer er registreret efter deres faglige grunddata i Censor IT, som udgør grundlaget for fordeling af censorer til de enkelte eksaminationer og bedømmelser.

Alle censorer, eksamensadministratorer og eksaminatorer har et personligt brugernummer og kodeord til systemet. Vedligeholdelse af data (mailadresse og telefonnr.) er brugernes eget ansvar, mens adresseoplysninger vil blive opdateret automatisk via CPR-registret.

Alle censuropgaver skal fra 1. februar 2014 formidles gennem Censor IT.

Vejledning og information om Censor IT findes foroven og i menuen til højre. i Censor IT.

Henvendelser vedr. systemet, brugerdata mv. rettes til censorsekretariatet.