Fagkvalifikationer

Liste over fagkvalifikationer - EØ (alfabetisk)

Disse fagkvalifikationer er også gældende for ansøgning om beskikkelse til beskikkelsesperioden 2022-2026

Specialfaglighederne er retningsgivende og uddybende i forhold til fagkvalifikationen. Listen er ikke udtømmende.
 

Fagkvalifikation
Specialfagligheder

Erhvervsjura

Skatteret
Momsret
EU-ret
Konkurrenceret
Kontraktjura
Personalejura
Udbudsjura
Immaterielle rettigheder
Patentret
Forsikring
Offentlig ret
Forvaltningsret

Erhvervsøkonomi

Økonomistyring
Processtyring
Strategi
Oplevelsesøkonomi
Serviceledelse
Performance Management
Organisation

Finansiering

Strategi
Finansiel risikostyring
Investering
Virksomhedsanalyse
Matematiske modeller
Corporate finance
Porteføljevalg
Værdiansættelse
Asset pricing
FinTech.

Forsyningskæder (styring, produktion, logistik)

Value Chain Management
Supply chain management
Logistik
Forsyningskæder
Projektstyring
Produktionsstyring
Porteføljemanagement

Informatik og data

Informationsteknologi
Business Intelligence
Datasikkerhed
Datalogi
Strategi
Operationsanalyse
Modellering
Databehandling og informatik

Innovation og entreprenørskab

Innovation
Entreprenørskab
Designledelse
Immaterielle rettigheder
Patentret

International Business

Politik
Økonomi
Strategi
Interkulturel kommunikation
Global strategic management
Ledelse
Kulturstudier
Kultursociologi
Europæiske studier
International politisk økonomi
Asien studier
International marketing/Markedsanalyse
International organization/organization og ledelse
International entrepreneurship/Entreprenørskab
Markedsføring

Kommunikation

Strategi
Psykologi
Politik
Filosofi
Sociologi
Strategi
Stakeholder

Markedsføring

Business-to-Business
Forbrugeradfærd
Serviceledelse
Strategi
Kvalitativ markedsanalyse
Kvantitativ markedsanalyse
Sales/sales performance metrics
Salgsledelse
Sales Enablement 
Salgsstrategi
Salgsdiscipliner

Matematik og statistik

Matematik
Statistik
Analyse
Optimering
Algebra
Spilteori
Modellering

Metode og Videnskabsteori

Filosofi
Sociologi
Metode
Videnskabsteori
Kvantitativ metode
Kvalitativ metode

Nationaløkonomi

Politisk økonomi
Økonomi
Miljøøkonomi
Sundhedsøkonomi
Mikroøkonomi
Makroøkonomi
Økonometri – kvantitativ analyse

Organisation og ledelse

Ledelse
Psykologi
Politik
Filosofi
Sociologi
Projektledelse
Porteføjlemanagement
Strategi
HRM
Performance Management
Distancearbejde
Adfærd/Organisational behaviour
Motivation
Kreativitet

Politologi og offentlig forvaltning

Ledelse
Innovation
Offentlig styring
Organisation
International politisk økonomi

Regnskab, økonomistyring og revision

Revision
Regnskab
Økonomistyring
Regnskabsanalyse
Intern kontrol og risikostyring

Sociologi og filosofi

Sociologi
Diskursanalyse
Filosofi og etik
Organisation
Metode og videnskabsteori
CSR
Politologi
Økonomisk sociologi

Strategi

Organisation
HRM
Markedsføring
Erhvervsøkonomi  
Finansiering 
Informatik
International business
Kommunikation 


Liste over fagkvalifikationer - HD (efter specialiseringer)

HD 1.-del

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-1 - Dataanalyse
HD-1 - Erhvervsjura
HD-1 - Erhvervsøkonomi
HD-1 - Organisation
HD-1 - Samfundsøkonomi

Oversigt over forkortelser for HD 2. del-linjer

HD-B HD2 Business
HD-FR HD Finansiel Rådgivning
HD-F HD Finansiering
HD-IB HD International Business
HD-K HD Kontraktret og Udbud
HD-O HD Organisation og Ledelse
HD-ØP HD Økonomistyring og Performance Management
HD-R HD Regnskab og Økonomistyring
HD-SM HD Strategisk Salg og Markedsføring
HD-SCM HD Supply Chain Management

HD2 Business (HD-B)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-B - Erhvervsøkonomi
HD-B - Finansiering
HD-B - Ledelse
HD-B - Regnskab og revision
HD-B - Økonomistyring

HD Finansiering (HD-F)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-F - Corporate finance
HD-F - Finansiering
HD-F - Porteføljeanalyse og -strategi
HD-F - Skat og regnskab

HD Finansiel Rådgivning (HD-FR)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-FR - Finansielle produkter/services og investeringsrådgivning
HD-FR - Finansielle virksomheders strategi og forretningsudvikling
HD-FR - Risikostyring
HD-FR - Skatteret
HD-FR - Styring og ledelse af finansielle virksomheder

HD International Business (HD-IB)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-IB - Global sourcing  
HD-IB - International Business - Politik
 HD-IB - International Business - Økonomi
HD-IB - International handel og investering
HD-IB - Markedsanalyse

HD Kontraktret og Udbud (HD-K)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-K - Erhvervsjura  
HD-K - Forvaltningsret
HD-K - Kontraktstyring
HD-K - Management/ledelse - Politik og filosofi
HD-K - Metode og videnskabsteori
HD-K - Miljøforhold
HD-K - Offentlig ret
HD-K - Organisation - Strategi
HD-K - Supply Chain Management
HD-K - Udbudsret

HD Organisation og Ledelse (HD-O)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-O - Forandringsledelse  
HD-O - HR og kultur  
HD-O - Organisationsadfærd og -design  
HD-O - Projektledelse  
HD-O - Strategi og forretningsudvikling  

HD Økonomistyring og Performance Management (HD-ØP)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-ØP - Ledelse  
HD-ØP - Organisation - Strategi  
HD-ØP - Strategi 
HD-ØP - Økonomi- og processtyring

HD Regnskab og Økonomistyring (HD-R)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-R - Regnskab og revision  
HD-R - Skatteret  
HD-R - Strategisk ledelse   
HD-R - Økonomistyring  

HD Strategisk Salg og Markedsføring (HD-SM)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-SM - Business-to-business marketing 
HD-SM - Business-to-consumer marketing 
HD-SM - Innovation og entreprenørskab
HD-SM - International Business - Økonomi
HD-SM - Internationalisering 
HD-SM - Kommunikation
HD-SM - Management/ledelse
HD-SM - Markedsanalyse
HD-SM - Marketing
HD-SM - Metode og Videnskabsteori
HD-SM - Relationship Marketing
HD-SM - Statistik

HD Supply Chain Management (HD-SCM)

Under 'Uddannelse' vælges 'De erhvervsøkonomiske uddannelser' og kategorien 'HD-uddannelserne'

HD-SCM - Distribution
HD-SCM - Indkøb  
HD-SCM - Leverance- og værdikædeanalyse   
HD-SCM - Logistik  
HD-SCM - Økonomistyring

Liste over fagkvalifikationer - Statskundskab (alfabetisk)

Almen statskundskab
Business studies
Demokratiteori og –historie
Diskursive processer
EU's politiske system
Folkeret og international strafferet
Forandringsledelse
Forskningsdesign
Governance
Human resource management
Implementering
International forvaltning
International politik
International politisk økonomi
Internationale organisationer
Kommunal og regional forvaltning
Kvalitative metoder (generelt)
Kvalitative metoder (avancerede)
Kvalitetsledelse
Kvalitet på sundhedsområdet
Kvantitative metoder (generelt)
Kvantitative metoder (avancerede)
Makroøkonomi  
Mediernes politiske rolle
Mikroøkonomi
Motivation
Offentlig forvaltning
Offentlig innovation
Offentlig ledelse
Offentlig politik
Offentlig ret
Offentlig styring
Offentlig økonomi
Organisationskommunikation
Organisations- og ledelsespsykologi
Organisationsteori
Personaleret
Policy-evaluering
Politisk kommunikation
Politisk kultur
Politisk ledelse
Politisk psykologi
Politisk sociologi
Politisk teori- og idehistorie
Politiske partier, sociale bevægelser,
interesseorganisationer
Politiske regimer
Reformprocesser
Retsfilosofi
Risikostudier
Sammenlignende statskundskab
Sikkerhedsstudier
Sociologi
Statsdannelse og udvikling
Strategi, krig og fred
Strategisk ledelse
Strategisk HRM
Udenrigspolitik
Verdensdele
Videnskabsteori