Fagkvalifikationer

Liste over fagkvalifikationer - EØ (alfabetisk)

Erhvervsjura­­
Erhvervsøkonomi
Finansiel rådgivning
Finansiering
Informatik og IT - Databehandling
Informatik og IT - Datalogi  
Informatik og IT - Informatik  
Innovation og entreprenørskab
International Business - Politik
International Business - Økonomi
Kommunikation
Logistik og forsyningskæder
Management/ledelse - Politik og filosofi
Management/ledelse - Psykologi
Management/ledelse - Sociologi
Markedsføring
Matematik
Metode og videnskabsteori
Miljøforhold
Nationaløkonomi
Oplevelsesøkonomi og serviceledelelse
Organisation  
Organisation - Kvalitetsstyring  
Organisation - Strategi  
Projekt- og produktionsstyring  
Regnskabsvæsen og økonomistyring  
Revision
Skatteret  
Statistik  
Sundhedsøkonomi
Value Chain Management  
Økonomi- og processtyring  

Liste over fagkvalifikationer - HD (alfabetisk)

HD 1.-del

Dataanalyse  
Erhvervsjura    
Erhvervsøkonomi
Samfundsøkonomi  

HD Marketing Management

Business-to-business marketing   
Business-to-consumer marketing  
Internationalisering   
Markedsanalyse  
Marketing  
Internationalisering  

HD Finansiel Rådgivning

Finansielle produkter/services og investeringsrådgivning  
Finansielle virksomheders strategi og forretningsudvikling  
Risikostyring  
Skatteret  
Styring og ledelse af finansielle virksomheder   

HD Organisation

Forandringsledelse  
HR og kultur  
Organisationsadfærd og -design  
Projektledelse  
Strategi og forretningsudvikling  

HD Regnskab

Regnskab og revision  
Skatteret  
Strategisk ledelse   
Økonomistyring  

HD Supply Chain Management

Distribution  
Global sourcing
Indkøb  
Leverance- og værdikædeanalyse   
Logistik  
Økonomistyring  

HD Økonomistyring og Procesledelse

Ledelse  
Organisation  
Strategi  
Økonomistyring  

HD Finansiering

Corporate finance  
Finansiering  
Porteføljeanalyse og -strategi  
Skat og regnskab   

HD International Business

Global sourcing  
International handel og investering   
Markedsanalyse  

HD Innovation Management

Business Model Innovation   
Innovation People and Network  
Management Control and Financing of Innovation   
Management, Organization and Marketing of Innovation   
Strategy and Leadership for Innovation   

Liste over fagkvalifikationer - Statskundskab (alfabetisk)

Almen statskundskab
Business studies
Demokratiteori og –historie
Diskursive processer
EU's politiske system
Folkeret og international strafferet
Forandringsledelse
Forskningsdesign
Governance
Human resource management
Implementering
International forvaltning
International politik
International politisk økonomi
Internationale organisationer
Kommunal og regional forvaltning
Kvalitative metoder (generelt)
Kvalitative metoder (avancerede)
Kvalitetsledelse
Kvalitet på sundhedsområdet
Kvantitative metoder (generelt)
Kvantitative metoder (avancerede)
Makroøkonomi  
Mediernes politiske rolle
Mikroøkonomi
Motivation
Offentlig forvaltning
Offentlig innovation
Offentlig ledelse
Offentlig politik
Offentlig ret
Offentlig styring
Offentlig økonomi
Organisationskommunikation
Organisations- og ledelsespsykologi
Organisationsteori
Personaleret
Policy-evaluering
Politisk kommunikation
Politisk kultur
Politisk ledelse
Politisk psykologi
Politisk sociologi
Politisk teori- og idehistorie
Politiske partier, sociale bevægelser,
interesseorganisationer
Politiske regimer
Reformprocesser
Retsfilosofi
Risikostudier
Sammenlignende statskundskab
Sikkerhedsstudier
Sociologi
Statsdannelse og udvikling
Strategi, krig og fred
Strategisk ledelse
Strategisk HRM
Udenrigspolitik
Verdensdele
Videnskabsteori