Fagkvalifikationer

Liste over fagkvalifikationer - EØ (alfabetisk). Gældende fra 1.4.2022

Disse fagkvalifikationer er også gældende for ansøgning om beskikkelse til beskikkelsesperioden 2022-2026

Specialfaglighederne er retningsgivende og uddybende i forhold til fagkvalifikationen. Listen er ikke udtømmende.
 

Fagkvalifikation
Specialfagligheder

Erhvervsjura

Skatteret
Momsret
EU-ret
Konkurrenceret
Kontraktjura
Personalejura
Udbudsjura
Immaterielle rettigheder
Patentret
Forsikring
Offentlig ret
Forvaltningsret

Erhvervsøkonomi

Økonomistyring
Processtyring
Strategi
Oplevelsesøkonomi
Serviceledelse
Performance Management

Finansiering

Strategi
Finansiel risikostyring
Investering
Virksomhedsanalyse

Forsyningskæder (styring, produktion, logistik)

Value Chain Management
Supply chain management
Logistik
Forsyningskæder
Projektstyring
Produktionsstyring
Porteføljemanagement

Informatik og data

Informationsteknologi
Business Intelligence
Datasikkerhed
Datalogi
Strategi
Operationsanalyse
Modellering
Databehandling og informatik

Innovation og entreprenørskab

Innovation
Entreprenørskab
Designledelse
Immaterielle rettigheder
Patentret

International Business

Politik
Økonomi
Strategi
Interkulturel kommunikation
Global strategic management
Ledelse
Kulturstudier
Kultursociologi
Europæiske studier

Kommunikation

Strategi
Psykologi
Politik
Filosofi
Sociologi
Strategi
Stakeholder

Markedsføring

Business-to-Business
Forbrugeradfærd
Serviceledelse
Strategi
Kvalitativ markedsanalyse
Kvantitativ markedsanalyse

Matematik og statistik

Matematik
Statistik
Analyse
Optimering
Algebra
Spilteori
Modellering

Metode og Videnskabsteori

Filosofi
Sociologi
Metode
Videnskabsteori
Kvantitativ metode
Kvalitativ metode

Nationaløkonomi

Politisk økonomi
Økonomi
Miljøokonomi
Sundhedsøkonomi
Mikroøkonomi
Makroøkonomi
Økonometri – kvantitativ analyse

Organisation og ledelse

Ledelse
Psykologi
Politik
Filosofi
Sociologi
Projektledelse
Porteføjlemanagement
Strategi
HRM
Performance Management
Distancearbejde
Adfærd/Organisational behaviour
Motivation
Kreativitet

Politologi og offentlig forvaltning

Ledelse
Innovation
Offentlig styring
Organisation

Regnskab, økonomistyring og revision

Revision
Regnskab
Økonomistyring
Regnskabsanalyse
Intern kontrol og risikostyring

Sociologi og filosofi

Sociologi
Diskursanalyse
Filosofi og etik
Organisation
Metode og videnskabsteori
CSR
Politologi

Strategi

Organisation
HRM
Markedsføring

Liste over fagkvalifikationer - EØ (alfabetisk). Gældende til 31.3.2021

Disse fagkvalifikationer er ikke gældende for ansøgning om beskikkelse til beskikkelsesperioden 2002-2026.

Erhvervsjura­­
Erhvervsøkonomi
Finansiel rådgivning
Finansiering
Informatik og IT - Databehandling
Informatik og IT - Datalogi  
Informatik og IT - Informatik  
Innovation og entreprenørskab
International Business - Politik
International Business - Økonomi
Kommunikation
Logistik og forsyningskæder
Management/ledelse - Politik og filosofi
Management/ledelse - Psykologi
Management/ledelse - Sociologi
Markedsføring
Matematik
Metode og videnskabsteori
Miljøforhold
Nationaløkonomi
Oplevelsesøkonomi og serviceledelelse
Organisation  
Organisation - Kvalitetsstyring  
Organisation - Strategi  
Projekt- og produktionsstyring  
Regnskabsvæsen og økonomistyring  
Revision
Skatteret  
Statistik  
Sundhedsøkonomi
Value Chain Management  
Økonomi- og processtyring  

Liste over fagkvalifikationer - HD (alfabetisk)

HD 1.-del

Dataanalyse  
Erhvervsjura    
Erhvervsøkonomi
Organisation
Samfundsøkonomi  

Oversigt over forkortelser for HD 2. del-linjer

HD-B HD2 Business
HD-FR HD Finansiel Rådgivning
HD-F HD Finansiering
HD-IB HD International Business
HD-K HD Kontraktret og Udbud
HD-O HD Organisation og Ledelse
HD-ØP HD Økonomistyring og Performance Management
HD-R HD Regnskab og Økonomistyring
HD-SM HD Strategisk Salg og Markedsføring
HD-SCM HD Supply Chain Management

HD2 Business (HD-B)

Erhvervsøkonomi
Finansiering
Ledelse
Regnskab og revision
Økonomistyring

HD Finansiering (HD-F)

Corporate finance  
Finansiering  
Porteføljeanalyse og -strategi  
Skat og regnskab   

HD Finansiel Rådgivning (HD-FR)

Finansielle produkter/services og investeringsrådgivning  
Finansielle virksomheders strategi og forretningsudvikling  
Risikostyring  
Skatteret  
Styring og ledelse af finansielle virksomheder   

HD International Business (HD-IB)

Global sourcing  
International Business - Økonomi
 International Business - Politik
International handel og investering
Markedsanalyse

HD Kontraktret og Udbud (HD-K)

Erhvervsjura  
Kontraktstyring
Metode og videnskabsteori
Offentlig ret
Supply Chain Management
Udbudsret

HD Organisation og Ledelse (HD-O)

Forandringsledelse  
HR og kultur  
Organisationsadfærd og -design  
Projektledelse  
Strategi og forretningsudvikling  

HD Økonomistyring og Performance Management (HD-ØP)

Ledelse  
Organisation - Strategi  
Strategi 
Økonomistyring  

HD Regnskab og Økonomistyring (HD-R)

Regnskab og revision  
Skatteret  
Strategisk ledelse   
Økonomistyring  

HD Strategisk Salg og Markedsføring (HD-SM)

Business-to-business marketing   
Business-to-consumer marketing  
Innovation og entreprenørskab
International Business - Økonomi 
Internationalisering  
Kommunikation 
Management/ledelse
Markedsanalyse
Marketing
Metode og Videnskabsteori
Relationship Marketing
Statistik

HD Supply Chain Management (HD-SCM)

Distribution  
Indkøb  
Leverance- og værdikædeanalyse   
Logistik  
Økonomistyring  

Liste over fagkvalifikationer - Statskundskab (alfabetisk)

Almen statskundskab
Business studies
Demokratiteori og –historie
Diskursive processer
EU's politiske system
Folkeret og international strafferet
Forandringsledelse
Forskningsdesign
Governance
Human resource management
Implementering
International forvaltning
International politik
International politisk økonomi
Internationale organisationer
Kommunal og regional forvaltning
Kvalitative metoder (generelt)
Kvalitative metoder (avancerede)
Kvalitetsledelse
Kvalitet på sundhedsområdet
Kvantitative metoder (generelt)
Kvantitative metoder (avancerede)
Makroøkonomi  
Mediernes politiske rolle
Mikroøkonomi
Motivation
Offentlig forvaltning
Offentlig innovation
Offentlig ledelse
Offentlig politik
Offentlig ret
Offentlig styring
Offentlig økonomi
Organisationskommunikation
Organisations- og ledelsespsykologi
Organisationsteori
Personaleret
Policy-evaluering
Politisk kommunikation
Politisk kultur
Politisk ledelse
Politisk psykologi
Politisk sociologi
Politisk teori- og idehistorie
Politiske partier, sociale bevægelser,
interesseorganisationer
Politiske regimer
Reformprocesser
Retsfilosofi
Risikostudier
Sammenlignende statskundskab
Sikkerhedsstudier
Sociologi
Statsdannelse og udvikling
Strategi, krig og fred
Strategisk ledelse
Strategisk HRM
Udenrigspolitik
Verdensdele
Videnskabsteori