Sekretariatet

Om sekretariatet

CENSORSEKRETARIATET ||| censorerne.dk er et selvstændigt sekretariat under formandskaberne for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps, der dækker de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser samt HD-uddannelserne. Censorsekretariatet sekretariatsbetjener formandskaberne for de to censorkorps og varetager derudover en lang række funktioner for formandskaberne og censorerne. Censorsekretariatet er i løbende kontakt med universiteternes studieadministrationer og fakulteter. Censorsekretariatet varetager endvidere censorallokeringsopgaven på vegne af formandskabet for Censorkorpset for Statskundskab.

Censorsekretariatet er en lille, selvstændig enhed, der drives af 1-2 studentermedhjælpere og sekretariatschefen med reference til censorformand og censorformandskaber. Sekretariatet er placeret på Aarhus Universitet, Campus Emdrup, i København.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps er et af landets største censorkorps med ca. 850 censorer. Omkring 60 % af censorerne er beskæftiget i virksomheder og organisationer, der er de primære aftagere af universiteternes færdiguddannede kandidater. Den øvrige del af censorerne er typisk ansat ved universiteterne som forskere og undervisere.


Sikker mail

Hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende den til adressen: sikkerpost.sekretariat@censorerne.dk. Du skal bruge en sikker mail-tjeneste til at sende mail til denne adresse.

Hvis du ikke har adgang til en sikker mail-tjeneste: Sekretariatets værtsinstitution, Aarhus Universitet, er ved at udarbejde informationsmateriale, der anviser, hvordan du kan sende sikker mail til Censorsekretariatet. Der vil komme et link til informationen på denne side, når informationen er tilgængelig.


Medarbejdere

Klaus Lynbech, sekretariatschef  


Amalie Victoria Safft, studentermedhjælper

Josefine Mikala Terp, studentermedhjælper


Fotos på censorerne.dk

Hvor ikke andet er angivet, er fotos på censorerne.dk taget af Mathias Løvgreen