Bekendtgørelser og regler

Nye bekendtgørelser fra 1. september 2022

Nedenstående bekendtgørelser er fortsat gældende, selvom nogle i Retsinformation er anført som historiske.

Der er nye bekendtgørelser på vej, men de træder først i kraft fra næste studieår, dvs. pr. 1.9.2022. Overordnet er der tale om forenklende gennemskrivninger af gældende bestemmelser samt en større omkalfatring af, hvor bestemmelserne er placeret.

Karakterbekendtgørelsen ændres til overvejende kun at indeholde beskrivelserne af de enkelte karaktertrin, mens øvrige bestemmelser flyttes til ekamensbekendtgørelserne.

Censorbestemmelserne er til gengæld taget ud af de nye eksamenbekendtgørelser og flyttes til en særskilt censorbekendtgørelse (se under Generelle og fælles bestemmelser).