Bekendtgørelser og regler

Kandidat-, bachelor- og masteruddannelserne (universitetsområdet)

HD-uddannelserne (det erhvervsrettede område)


Nye bekendtgørelser pr. 1. september 2022

Pr. 1.9.2022 er der trådt nye bekendtgørelser i kraft vedr. eksamensbestemmelser, karakterbestemmelser og censorbestemmelser. Overordnet er der tale om forenklende gennemskrivninger af gældende bestemmelser samt en større omkalfatring af, hvor bestemmelserne er placeret.

Karakterbekendtgørelsen indeholder nu overvejende kun beskrivelserne af de enkelte karaktertrin, mens øvrige bestemmelser flyttes til ekamensbekendtgørelserne.

Censorbestemmelserne er til gengæld taget ud af de nye eksamenbekendtgørelser og flyttet til en særskilt censorbekendtgørelse (se under Generelle og fælles bestemmelser).