Aktuelle ansøgningsfrister

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

Der er åbent for ansøgning om beskikkelse til den kommende beskikkelsesperiode 2022-2026 til de erhvervsøkonomiske uddannelser og HD-uddannelserne. Læs hvordan du søger under 'Ansøgningsprocedure'.

Ansøgningen udfyldes via censor-it.censorerne.dk.

Det forventes at ansøgerne har sat sig grundigt ind i ansøgningsvejledningen her på siden samt orienterer sig i de enkelte vejledninger under hvert ansøgningstrin. Fejlagtigt eller ufuldstændigt udfyldte ansøginger vil blive afvist administrativt. 

Da andelen af kvinder i censorkorpset ikke afspejler kønsfordelingen blandt færdiguddannede inden for korpsets faglige felter opfordres særligt kvinder til at søge beskikkelse som censor.

Formandskabet har desuden en målsætning om at ca. 70 % af censorkorpset består af aftagercensorer, dvs. censorer, der ikke eller kun i mindre grad er beskæftiget ved et eller flere af universiterne. Ansøgere, der har deres hovedvirke uden for universiteterne opfordres derfor til at søge om beskikkelse.


Ansøgningsfristen er 14. november 2021


Obligatorisk introduktionsmøde for nye censorer

Nye censorer skal - efter de er blevet beskikket - deltage i et obligatorisk introduktionsmøde, inden de kan virke som censorer i censorkorpsene. Censorsekretariatet indkalder de pågældende til disse møder via mail. Genbeskikkede censorer kan, men skal ikke deltage i et obligatorisk introduktionsmøde. 

Klik her for at se datoer for planlagte møder


Censorkorpset for Statskundskab: Der er p.t. lukket for ansøgninger

Der modtages p.t. ikke ansøgninger til Censorkorpset for Statskundskab for beskikkelsesperioden 2021-2025.