Aktuelle ansøgningsfrister

Der er p.t. lukket for ansøgninger

Der er p.t. ikke åbent for ansøgning om efterbeskikkelse til beskikkelsesperioden 2022-2026.

Kommende ansøgningsfrister vil blive publiceret her på et senere tidspunkt. Vi forventer p.t. at næste ansøgningsrunde til efterbeskikkelse til perioden 2022-2026 vil være i efteråret 2024. Ansøgningsrunden vil blive afgrænset til udvalgte fagområder, hvor der vurderes at være behov for at supplere med flere censorer.

Venteliste

Du kan skrive dig op på vores venteliste. Du vil dermed få besked, når vi åbner for ansøgninger. Udfyld skemaet på denne side: https://censorerne.dk/beskikkelsesansoegning-venteliste, og vi sender en mail, når ansøgningsmodulet åbner.


Obligatorisk introduktionsmøde for nye censorer

Nye censorer skal - efter de er blevet beskikket - deltage i et obligatorisk introduktionsmøde, inden de kan virke som censorer i censorkorpsene. Censorsekretariatet indkalder de pågældende til disse møder via mail. Genbeskikkede censorer kan, men skal ikke deltage i et obligatorisk introduktionsmøde. 

Klik her for at se datoer for planlagte møder


Censorkorpset for Statskundskab: Der er p.t. lukket for ansøgninger

Der modtages p.t. ikke ansøgninger til Censorkorpset for Statskundskab for beskikkelsesperioden 2021-2025.