Aktuelle ansøgningsfrister

Censorkorpset for Erhversøkonomi

Der er åbent for ansøgning om beskikkelse til den indeværende beskikkelsesperiode 2018-2022. Læs hvordan du søger under 'Ansøgningsprocedure'.

Da andelen af kvinder i censorkorpset ikke afspejler kønsfordelingen blandt færdiguddannede inden for korpsets faglige felter opfordres særligt kvinder til at søge beskikkelse som censor.

Vi gør opmærksom på, at ansøgere skal have deres hovedvirke uden for universiteterne. Formandskabet har en målsætning om at ca. 70 % af censorkorpset består af aftagercensorer, dvs. censorer, der ikke eller kun i mindre grad er beskæftiget ved et eller flere af universiterne.

Ansøgere, der har været beskikket i løbet af beskikkelsesperioden 2014-2018 vil ligeledes ikke kunne komme i betragtning, da censorkorpset skal opfylde eksamensbekendtgørelsens bestemmelse om udskiftning i censorkorpset.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2021


Censorkorpset for HD-uddannelserne: Der er lukket for ansøgninger

Vi modtager indtil videre ikke nye ansøgninger til Censorkorpset for HD-uddannelserne.


Censorkorpset for Statskundskab: Der er lukket for ansøgninger

Ansøgning til beskikkelsesperioden 1.9.2017-31.8.2021 er afsluttet. Der er p.t. ikke fastlagt efterbeskikkelsesrunder for perioden.