Ansøgning

Find ansøgningsmodulet

Ansøgningen sker gennem et elektronisk ansøgningsmodul på Censor IT. Ansøgningsmodulet findes på censor-it.censorerne.dk. Når du er inde på siden, finder du på venstre side af skærmen en tekst, hvor der står  'Beskikkelsesansøgning.' Under teksten er der et link, hvor der står 'Erhversøkonomi.' Når du klikker på linket bliver du sendt videre til ansøgningsmodulet.


Nødvendige dokumenter

Inden du går i gang med din ansøgning på ansøgningsmodulet skal du have: 

  • En motiveret indstilling
  • Underskrifter på fagkvalifikationer 
  • Dit eksamensbevis for relevant uddannelse på kandidatniveau eller over som PDF-fil


Dokumenterne skal uploades i ansøgningsmodulet i forbindelse med den elektroniske ansøgningsproces. Dokumenterne kan ikke eftersendes. Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt og vedhæftet korrekt udfyldt motiveret indstilling samt eksamensbevis, vil blive taget i betragtning

Du kan læse mere om dokumenterne i første del af ansøgningsforløbet 'Forberedelse'.


Vejledning til ansøgningsmodulet

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgninger, der ikke opfylder alle krav til ansøgningen, dokumentation m.v., vil blive afvist administrativt. Det forventes at du som ansøger har sat dig grundigt ind i beskikkelsesprocessen samt nedenstående vejledning til ansøgningsmodulet.

Herunder gennemgåes de 5 trin du skal igennem i ansøgningsmodulet for at sende din ansøgning. Trin 1 ses når du har indtastet dit CPR-nummer, sat hak ved samtykkeerklæringen og trykket på 'hent data'. 

Trin 1 – Indtast stamoplysninger

I ansøgningens første trin skal følgende oplysninger indtastes:

Kontaktoplysninger

Grunddata vedrørende din person og den mail du ønsker, vi kontakter dig på.

Adresse
Din folkeregisteradresse.

Uddannelsestitel
Din akademiske titel (fx cand.merc., HD, ph.d. e.l.) Uddannelsessted, uddannelsen eller lignende må ikke angives i dette felt. Det er afgørende for behandlingen af ansøgningen, at feltet er udfyldt korrekt.

Uddannelsesniveau
Du skal vælge højeste akademiske grad du har opnået.

Foto
Du skal uploade et vellignende profilbillede af dig selv. Billedet skal være nogenlunde tilsvarende et pasbillede i format m.v. og i et almindeligt elektronisk billedformat (fx .jpg, .png).

Eventuel ansættelse på et universitet
Har du en ansættelse på eller tilknytning til et af følgende universiteter AU, AAU, CBS, RUC eller SDU skal du oplyse os om dette. Det gælder alle nuværende ansættelser på universiteterne samt ansættelser der er ophørt mindre end to år tilbage.

For ansættelse regnes: 

  • Forskere
  • Undervisere
  • Administrative medarbejdere
  • Timelærere
  • Eksterne lektorer
  • Adjungerede professorer eller lignende

Bemærk at censorarbejde i denne forbindelse ikke betragtes som en ansættelse på den pågældende institution.

Du registrerer et ansættelsesforhold på et af universiteterne ved klikke på den grønne knap ”tilføj ansættelse på universitet.” Derefter vælger du det relevante universitet, en startdato, og eventuelt en slutdato. Herefter vælger du tilknytningsformen. Man er sekundær tilknyttet, hvis man er ansat som ekstern lektor, undervisningsassistent eller lignede. Adjungeret professor, emeritus eller andre titulære tilknytninger er også sekundære tilknyttet.

Det er vigtigt at angive eventuelle ansættelse på et af universiteterne, da det ikke er tilladt at censurere på et universitet, hvis man samtidig er i et ansættelsesforhold på universitetet samt i to år efter ansættelsesforholdet er ophørt.

Profiloplysninger
De 4 profilfelter: 'Særlige kompetenceområder', 'Kompetencegivende uddannelser', 'Ansættelse og erfaring' og 'Faglige interessefelter' skal udfyldes fyldestgørende med fokus på de væsentligste aspekter af den faglige og akademiske baggrund.

Tilsvarende oplysninger fra andre dele af ansøgningsskemaet overføres ikke automatisk og vil således skulle anføres flere steder. 

Aftager-/universitetsansat censor 
Hvis du er ansat på et af universiteterne skal du sætte hak ved den type af ansættelse, der bedst beskriver dit ansættelsesforhold.

Trin 2 – Indtast kvalifikationer fra ansættelser

Du skal angive alle relevante ansættelser i forhold til de fagområder, du søger beskikkelse for, da dette danner grundlag for den samlede vurdering af ansøgningen.

Oplysninger angivet under profiloplysninger i Trin 1 skal også angives her (og omvendt), da de ikke overføres automatisk.

Trin 3 – Indtast kvalifikationer fra uddannelse

Du skal angive relevant(e) uddannelse(r). Det er et ufravigeligt krav, at man som minimum har en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau (jf. eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser, § 57, stk. 1) for at blive censor på universitetsuddannelserne.

Oplysninger angivet under profiloplysninger i Trin 1 skal også anføres her (og omvendt).

Trin 4 – Upload eksamensbevis og motiveret indstilling

I forbindelse med ansøgning skal du uploade en elektronisk kopi (pdf-format) af dit eksamensbevis eller lignende dokumentation fra et universitet for at du har gennemført en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende/højere niveau.

Ligeledes skal den korrekt udfyldte motiverede indstilling og underskrifterne på dine fagkvalifikationer også uploades her. Er den motiverede indstilling ikke korrekt udfyldt, vil ansøgningen blive afvist administrativt.

Trin 5 – Vælge de beskikkelser du søger

På sidste trin i ansøgningsprocessen skal du angive de fagområder (fagkvalifikationer), du ønsker at censurere indenfor.

Til universitetsuddannelserne skal hvert fagområde, der søges om, oprettes under hvert af de relevante uddannelsesniveauer (hhv. Bachelor, Kandidat og MBA/Master), og på HD-uddannelserne vælges relevante fagområder under hver af de relevante HD-linjer.

Der vil højst blive godkendt seks forskellige fagkvalifikationer for de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser. Hvert fagkvalifikation tæller dog kun én gang, selvom det søges på flere uddannelsesniveauer.

Indsend ansøgning

Når alle filer er uploaded (herunder foto) og du har angivet alle relevante oplysninger, jf. beskrivelsen af trinene ovenfor, skal du trykke på den grønne 'indsend ansøgning' knap, der findes i øverste højre hjørne i ansøgningsmodulets sidste trin. Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt og vedhæftet korrekt udfyldt motiveret indstilling samt eksamensbevis, vil blive taget i betragtning

Systemet gemmer automatisk de indtastede oplysninger, og det er muligt at vende tilbage til ansøgningen på et senere tidspunkt, hvis du ikke er helt færdig med den. Du åbner ansøgningen igen ved at klikke på ansøgningslinket i venstremenuen på Censor IT og indtaste dit CPR-nr. Linket er kun være synligt, hvis du er logget ud af Censor IT. 

Når du har trykket 'indsend ansøgning,' er den modtaget af formandskaberne, og du vil modtage en kvitteringsmail med de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.  

Du har ikke mulighed for at ændre på din ansøgning, når du først har trykket 'indsend ansøgning.' Hvis du opdager fejl i ansøgningen før ansøgningsfristen udløb, kan du kontakte Censorsekretariatet, der kan genåben den. Sekretariatet har dog ikke mulighed for at uploade filer eller foretage rettelser i ansøgningen.