Forberedelse


Fagkvalifikationer

Det næste gøre, er at tage stilling til, hvilke fagkvalifikationer du vil søge om beskikkelse indenfor. De har betydning for de fagområder, du vil komme til at censurere ved, da universiteterne anvender disse, når de skal bestille en ekstern censor til en prøve. 

Du finder et link til oversigten over fagkvalifikationer nederst på denne side.


Find dit eksamensbevis

Sidst men ikke mindst skal du finde dit eksamensbevis for relevant uddannelse på kandidatniveau eller derover, da du skal uploade disse som PDF-filer i det elektroniske ansøgningsmodul. 

For at blive censor i De Erhversøkonomiske Censorkorps er det et krav, at man har en relevant og forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau


Oversigt over fagkvalifikationer