Forberedelse

Den motiverede indstilling

Det første du skal gøre, hvis du ønsker at blive censor, er at få en fastansat forsker på CBS, AU, AAU, SDU eller RUC til at skrive en motiveret indstilling om dig. 

En motiveret indstilling er en kort tekst på 5-10 linjer, hvor den fastansatte forsker med henvisning til dine relevante fagkvalifikationer gør klart, hvorfor du vil egne dig som censor. Den fastansatte forsker skal herefter underskrive indstillingen.

Du finder den blanket, du skal bruge til den motiverede indstilling nederst på denne side.

En motiveret indstilling er et krav for at blive censor, uanset om du i forvejen har kontakt til et af ovenstående universiteter. Alle ansøgninger uden en motiveret indstilling eller en indstilling, der ikke udfyldt korrekt bliver afvist administrativt.

Hvis du ikke på forhånd kender en fastansat forsker anbefaler vi, at du henvender dig til et af overnstående universiteter og beder om at tale med det institut, der er relevant for det det område, du ønsker at censurere indenfor.


Godkendelse af fagkvalifikationer

Det næste gøre, er at tage stilling til, hvilke fagkvalifikationer du vil søge om beskikkelse indenfor. De har betydning for de fagområder, du vil komme til at censurere ved, da universiteterne anvender disse, når de skal bestille en ekstern censor til en prøve. 

Du finder et link til oversigten over fagkvalifikationer nederst på denne side. Du kan vælge op til seks fagkvalifikationer. 

Når du har besluttet, hvilke fagkvalifikationer du ønsker at søge beskikkelse indenfor, vælger du dem i blanketten, du finder nederst på siden, ved at trykke "Vælg fagkvalifikation."

Herefter skal hver enkelt fagkvalifikationer underskrives af en fagligt relevant studieleder, institutleder eller viceinstitutleder.

Alle ansøgninger med fejlagtig underskrifter af fagkvalifikationer bliver afvist administrativt.  


Find dit eksamensbevis

Sidst men ikke mindst skal du finde dit eksamensbevis for relevant uddannelse på kandidatniveau eller derover, da du skal uploade disse som PDF-filer i det elektroniske ansøgningsmodul. 

For at blive censor i Censorkorpset for De Erhversøkonomiske Uddannelser er det et krav, at man har en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau. 


Blanket til ansøgning og oversigt over fagkvalifikationer