Obligatorisk introduktionsmøde

Når man er blevet beskikket, skal man deltage i et obligatorisk introduktionsmøde af ca. 2 timers varighed, før man kan modtage censuropgaver. Det er kun muligt at deltage i mødet ved fysisk fremmøde.

Der afholdes typisk møder to gange årligt, både i Øst- og Vestdanmark. Nybeskikkede censorer modtager indkaldelse til det obligatoriske introduktionsmøde. 

Rimelige transportudgifter refunderes i forbindelse med deltagelsen i det obligatoriske introduktionsmøde efter følgende retningslinjer:

Refusion af rejseomkostninger

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med et obligatorisk møde, kan du få rejsegodtgørelse for rejse inden for landets grænser. Udgifter til transport i forbindelse med de årlige censormøder refunderes ikke.

Omkostninger, der dækkes
  • Dækning af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra mødet på den pågældende institution skal foretages, så det resulterer i den lavest mulige transportudgift.
  • Offentlige transportmidler anbefales medmindre omkostningen til transport i egen bil gør, at offentlig transport ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt.
Omkostninger, der ikke dækkes
  • Rejser på første klasse samt færge-, flybilletter og taxa refunderes ikke.
  • Udgifter til fortæring og overnatning refunderes ikke.
Kontakt

Kontakt venligst Censorsekretariatet (sekretriat@censorerne.dk), hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.