Obligatorisk introduktionsmøde

Kommende introduktionsmøder for nye censorer

Der er p.t. ikke planlagt obligatoriske introduktionsmøder. Det forventes, at der i løbet af efteråret 2023 vil blive offentliggjort nye datoer i foråret 2024.

Når der er åbent for tilmelding til introduktionsmøderne skal du tilmelde dig via invitationslink i Censor IT, se illustration. Link er kun synligt, når tilmelding er åben for aktuelle arrangementer.

Gå til Censor IT.


Information om det obligatoriske introduktionsmøde

Når man er blevet beskikket, skal man deltage i et obligatorisk introduktionsmøde af ca. 2 timers varighed, før man kan modtage censuropgaver. Det er kun muligt at deltage i mødet ved fysisk fremmøde.

Der afholdes typisk møder to gange årligt, både i Øst- og Vestdanmark. Nybeskikkede censorer modtager indkaldelse til det obligatoriske introduktionsmøde. 

Rimelige transportudgifter refunderes i forbindelse med deltagelsen i det obligatoriske introduktionsmøde efter følgende retningslinjer:

Refusion af rejseomkostninger

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med et obligatorisk møde, kan du få rejsegodtgørelse for rejse inden for landets grænser. Udgifter til transport i forbindelse med de årlige censormøder refunderes ikke.

Omkostninger, der dækkes

  • Dækning af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra mødet på den pågældende institution skal foretages, så det resulterer i den lavest mulige transportudgift.
  • Offentlige transportmidler anbefales medmindre omkostningen til transport i egen bil gør, at offentlig transport ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt.
  • Der dækkkes kunrejseudgifter inden for landets grænser.

Omkostninger, der ikke dækkes

  • Rejser på første klasse samt færge-, flybilletter og taxa refunderes i udgangspunktet ikke, med mindre det ud fra en samlet betragtning er den mest hensigtsmæssige og økonomiske løsning. Evt. færge-, flybilletter og taxa refunderes dog kun efter forudgående aftale med censorsekretariatet.
  • Udgifter til fortæring og overnatning refunderes ikke.
  • Evt. rejseudgifter til og fra Danmark dækkes ikke.

Kontakt

Kontakt venligst Censorsekretariatet (sekretariat@censorerne.dk), hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjerne for refusion.