Formandskabsvalg

Valg til formandskaberne for 2018-2022

I forbindelse med beskikkelsesperioden 2018-2022 vælges nye formandskaber til hhv. Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser (EØ) og Censorkorpset for HD-uddannelserne.

Der afholdes valg til HD-formandskabet i august 2018, læs nærmere om opstilling og tidsfrister under Valg til formandskabet for Censorkorpset for HD-uddannelserne. Alle beskikkede censorer til perioden 2018-2022 informeres om valget i forbindelse med beskikkelsesmeddelelsen.

Valget til EØ er afsluttet, og formandskabet kan ses her.