Åbenhedspolitik for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

Formandskaberne for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps har på formandskabsmøde 28.8.2015 vedtaget en åbenhedspolitik.

Som offentligt finansieret funktion er det vigtigt, at alle interessenter kan få indsigt i, hvordan opgaverne varetages og forvaltes. Formandskaberne ønsker derfor på en klar, tydelig og letforståelig måde at give alle interesserede mulighed for at få indsigt i censorernes virkefelt og formandskabernes og censorsekretariatets arbejde.

Det gør vi ved at offentliggøre alle oplysninger om os selv og de sammenhænge, vi deltager i. Læs åbenhedspolitikken.