Vejledning for eksaminatorer

Log ind

Når eksamensadministrationerne opretter dig i systemet modtager du en mail med brugernr. og link til oprettelse af adgangskode.

censor-it.censorerne.dk kan du ændre din profil, se information om prøver med ekstern censur, samt indtaste eksaminatorrapporter.

På højre side af censor-it.censorerne.dk skal du indtaste brugernummer og adgangskode. Herefter klikkes der på ”log ind.”

Log ind - glemt adgangskode

 • Først tilgås censor-it.censorerne.dk.
 • Herefter klikkes der på ”glemt adgangskode” på højreside af siden.
 • Feltet udfyldes med den mailadresse, som din eksamensadministration har oprettet dig med.
 • Du modtager derefter en mail med brugernummer og et link til en formular, hvor du kan oprette din adgangskode.
 • Modtager du ikke en mail efter få minutter, kan du evt. tjekke dit spamfilter eller kontakte eksamensadministrationen for at få oplyst, hvilken mailadresse, du er oprettet med.

Menu i Censor IT

Når du har logget ind på Censor IT kan følgende menupunkter ses i højre side.

 • Min profil
 • Prøver
 • Indtast eksaminatorrapport

Nedenfor gennemgås menupunkterne, samt hvad man skal være særligt opmærksom på ved hvert enkelt af dem.     

Min profil

Her er der muligt at ændre adgangskode samt ændre i dine stamoplysninger fx. e-mail og telefonnummer. 

Prøver

Her ses en oversigt over de prøver, hvor du er eksaminator med oplysning om, hvem der er censor.

Når de er udfyldt kan du også se censor-og eksaminatorrapporterne for prøven.

Indtast eksaminatorrapport

Menupunktet vil fremgå, hvis du har prøver, hvor du ikke har indtastet en eksaminatorrapport. Her ses en oversigt over de prøver, hvor du mangler at indtaste en eksaminatorrapport.

En eksaminatorrapport er en evaluering af censor ved en pågældende prøve. Her spørges der til:

 • Censors faglige match
 • Censors forberedelse
 • Censors adfærd
 • Censors votering i forhold til bedømmelseskriterierne og bidrag i forbindelse med feedback til studerend


En eksaminatorrapport udfyldes ved at klikke ”Indtast eksaminatorrapport.”

Prøven man ønsker at udfylde en eksaminatorrapport findes og der klikkes på ”Indtast eksaminatorrapport. 

Eksaminatorrapporten udfyldes på følgende måde:

 • Er der ingen bemærkninger til eksaminationen markeres 'Tilfredsstillende (ingen bemærkninger)' og der klikkes på 'Indsend' nederst på siden. Alternativt kan der klikkes på knappen 'Intet at bemærke' øverst på siden.
 • Er der bemærkninger til et eller flere punkter i vurderingen markeres det relevante punkt med 'Ikke tilfredsstillende' og der anføres en bemærkning vedr. kritikpunktet.
 • Generelle – herunder rosende – bemærkninger kan anføres i det sidste felt.
 • Afslut ved at klikke på 'Indsend' nederst på siden.