Tværgående censur

Information om tværgående censur i De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

Hvert år foretages en tværgående censur i forbindelse med kvalitetsarbejdet i De Erhvervsøkonomiske Censorkorps. På tværs af landet og på tværs af institutioner og studier undersøges udvalgte områder for på kvalificeret vis at kunne indgå i dialog med universiteterne om de kvalitative forhold ved bedømmelsen af de studerende. Hvert år udvælges nogle konkrete forhold, som der kigges særligt efter.