Sekretariatet

Om sekretariatet

CENSORSEKRETARIATET ||| censorerne.dk er et selvstændigt sekretariat under formandskaberne for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps, der dækker de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser samt HD-uddannelserne. Censorsekretariatet sekretariatsbetjener formandskaberne for de to censorkorps og varetager derudover en lang række funktioner for formandskaberne og censorerne. Censorsekretariatet er i løbende kontakt med universiteternes studieadministrationer og fakulteter. Censorsekretariatet varetager endvidere censorallokeringsopgaven på vegne af formandskabet for Censorkorpset for Statskundskab.

Censorsekretariatet er en lille, selvstændig enhed, der drives af 1-2 studentermedhjælpere og sekretariatschefen med reference til censorformand og censorformandskaber. Sekretariatet er placeret på Aarhus Universitet, Campus Emdrup, i København.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps er et af landets største censorkorps med ca. 850 censorer. Omkring 60 % af censorerne er beskæftiget i virksomheder og organisationer, der er de primære aftagere af universiteternes færdiguddannede kandidater. Den øvrige del af censorerne er typisk ansat ved universiteterne som forskere og undervisere.


Nye medarbejdere i sekretariatet

Fra 27.4.2020 er der ansat to nye studentermedhjælpere i Censorsekretariatet. Vi håber at alle vil tage godt imod Mathilde og Amalie. De tager over fra Jennifer Krames, som nu vil prøve kræfter med et fuldtidsjob inden for politisk kommunikation.

Vi vil her benytte lejligheden til at sige tak til Jennifer for hendes store indsats både som studentermedhjælp og senest som deltidsansat akademisk medarbejder. Vi ønsker Jennifer held og lykke i de nye udfordringer.

Grundet nedlukningen som følge af covid-19 epidemien er introduktionen til arbejdet i sekretariatet foregået online med de begrænsninger, det medfører. Vi skal derfor bede alle om at have tålmodighed i den kommende tid, hvor Amalie og Mathilde skal have tid til at finde sig til rette med nye systemer og opgaver.


Sikker mail

Hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende den til adressen: sikkerpost.sekretariat@censorerne.dk. Du skal bruge en sikker mail-tjeneste til at sende mail til denne adresse.

Hvis du ikke har adgang til en sikker mail-tjeneste: Sekretariatets værtsinstitution, Aarhus Universitet, er ved at udarbejde informationsmateriale, der anviser, hvordan du kan sende sikker mail til Censorsekretariatet. Der vil komme et link til informationen på denne side, når informationen er tilgængelig.


Medarbejdere

Klaus Lynbech (foto: Ib Jensen, AU Kommunikation)

Klaus Lynbech, sekretariatschef  


Amalie Victoria Safft, studentermedhjælper

Mathilde Munch Ganderup, studentermedhjælper


Fotos på censorerne.dk

Hvor ikke andet er angivet, er fotos på censorerne.dk taget af Mathias Løvgreen