Sekretariatet

Om sekretariatet

CENSORSEKRETARIATET ||| censorerne.dk er et selvstændigt sekretariat under formandskaberne for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps, der dækker de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser samt HD-uddannelserne. Censorsekretariatet sekretariatsbetjener formandskaberne for de to censorkorps og varetager derudover en lang række funktioner for formandskaberne og censorerne. Censorsekretariatet er i løbende kontakt med universiteternes studieadministrationer og fakulteter. Censorsekretariatet varetager endvidere censorallokeringsopgaven på vegne af formandskabet for Censorkorpset for Statskundskab.

Censorsekretariatet er en lille, selvstændig enhed, der drives af 1-2 studentermedhjælpere og sekretariatschefen med reference til censorformand og censorformandskaber. Sekretariatet er placeret på Aarhus Universitet, Campus Emdrup, i København.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps er et af landets største censorkorps med ca. 850 censorer. Omkring 60 % af censorerne er beskæftiget i virksomheder og organisationer, der er de primære aftagere af universiteternes færdiguddannede kandidater. Den øvrige del af censorerne er typisk ansat ved universiteterne som forskere og undervisere.


Medarbejdere

Klaus Lynbech (foto: Ib Jensen, AU Kommunikation)

Klaus Lynbech, sekretariatschef  
Fotos på censorerne.dk

Hvor ikke andet er angivet, er fotos på censorerne.dk taget af Mathias Løvgreen