Eksamensadministrationer: Spørgsmål og svar

Generelle spørgsmål

Opstår der spørgsmål, imens du opretter bestillinger, vil du generelt kunne finde svar på dem ved at kigge i ’Eksamensadministrationer: Vejledning til Censor IT’.  Her kan du eksempelvis få svar på:

 • Hvordan udregner jeg censornormen? (se ’Sådan opretter du en ny bestilling’ -> ’Indtast censornorm’).

 • Hvorfor kan jeg ikke vælge den prøvedato, jeg ønsker? (se ’Sådan opretter du en ny bestilling’ -> ’Indtast dato’ og ’Besked til sekretariatet’).

 • Hvordan undgår jeg at skulle indtaste lignende bestillinger flere gange? (se ’Sådan opretter du en ny bestilling’ -> ’Bestil’).

 • Hvilket eksamenssprog skal jeg vælge, hvis de studerende kan aflevere deres opgave på flere sprog? (se ’Sådan opretter du en ny bestilling’ -> ’Vælg sprog’).

 • Hvorfor kommer den eksaminator, jeg leder efter, ikke frem når jeg søger på hans navn? (se ’Sådan opretter du en ny eksaminator’).

 • Hvor lang tid tager det for en prøve at blive allokeret? (se ’Sådan opretter du en ny bestilling’ -> ’Indtast dato’).

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker samme censor allokeres til to forskellige bestillinger? (se ’Sådan opretter du en ny bestilling’ -> ’Kombination af prøver’).

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt min adgangskode? (se ’Sådan ændrer du din adgangskode og kontaktoplysninger’)

Hvorfor kan jeg ikke rette oplysninger i min bestilling?

Som udgangspunkt kan du rette oplysninger i din bestilling på oprettelsesdagen, undtaget er dog prøver, hvor du har skrevet en besked til sekretariatet. Efterfølgende vil du først kunne rette i din bestilling, når prøven er allokeret. Ønsker du at rette i din bestilling, eller aflyse den, mens prøven i udbud, skal du kontakte Censorsekretariatet, der vil gøre dette for dig.     

Hvad gør jeg, hvis jeg vil ændre oplysninger (fx dato eller eksaminator) ved en bestilling, efter prøven er allokeret?

Efter en prøve er allokeret har planlægger ansvar for at ændre oplysninger, hvis dette er nødvendigt. Det gør du ved at vælge menupunktet ”Censorbestillinger” og finde den pågældende prøve. Når du har fundet prøven, skal du trykke på den blå blyant udfor bestillingen. Herefter kan du ændre oplysninger ved bestillingen. Når du har gjort dette, skal du trykke ’gem’ på den blå knap nederst på bestillingen.

Systemet sender automatisk en besked til censor, om at der er foretaget ændringer ved prøven.

Hvilken betydning har de kvalifikationer, jeg vælger?

Når du opretter bestillinger, har du mulighed for at vælge optil tre kvalifikationer. Har du valgt flere kvalifikationer, prioriteres censorerne efter den grad de opfylder af de valgte kvalifikationer. Hvis du fx har valgt tre kvalifikationer, spørger Censor IT først de censorer, der har alle tre, dernæst de censorer, der har kvalifikation 1 og 2 og til sidst de censorer, der har kvalifikation 1. Det vil altså sige at allokerede censor som minimum er beskikket i kvalifikation 1.

Når du vælger flere kvalifikationer, gør du det mere specifikt, hvilken type af censor du ønsker allokeret til prøven. Da dette parameter prioriteres højest, risikere du at den allokerede censor bor langt væk fra uddannelsesinstitutionerne selvom allokeringsprincippet ’Nærhed’ er valgt (se også ’Parametre der bestemmer hvilke censorer, der får en given forespørgsel først’).

Er der grænser for, hvor stor en bestilling må være?

Ja, censorbestillingerne må højst have et omfang, der svarer til en eller flere af nedenstående grænser:

 • En censuropgave med mundtlige prøver må højst strække sig over to dage.
  ELLER
 • En censuropgave må højst have et samlet timeomfang på 30 timer.
  ELLER
 • En censuropgave af skriftlige eksaminer uden mundtligt forsvar må højst indeholde 100 besvarelser, disse må dog maksimalt tage 30 timer at bedømme.


Der ikke tale om skarpe grænser, men de må ikke overskrides væsentligt. Censuropgaven må dog ikke strække sig over mere end 2 dage ved mundtlige prøver.

Det anbefales dog, at der ved forplanlægning inden afleveringsfristen af større opgaver - særligt kandidatspecialer - samles lidt større puljer pr. bestilling, da der ofte sker afmeldinger efter planlægningstidspunktet. Planlægning, efter de studerende har afleveret, skal fortsat overholde bestillingsgrænserne.

Se også ’Bestillingsgrænser’.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får at vide, det ikke har været muligt at finde en censor til min bestilling?

Hvis Censorsekretariatet giver dig besked om, at det ikke har været mulig at finde en censor til din bestilling, kan det være nødvendigt at anvende andre kvalifikationer i bestillingen eller rykke prøvedatoen.

Alternativt kan det være nødvendigt at dele bestillingen i to eller flere bestillinger. Hvis dette bliver nødvendigt, vil du skulle oprette supplerende bestillinger, mens Censorsekretariatet retter den oprindelige bestilling og udsender den ud igen.

Endelig kan man undersøge, om der allerede er en censor i huset på prøvedagen, der eventuelt vil kunne påtage sig bestillingen, eller noget af den.

Hvordan undgår jeg, at censor fra den ordinære prøve allokeres, ved bestilling af en omprøve i forbindelse med en ankesagsafgørelse?

Hvis du forbindelse med en ankesagsafgørelse ikke ønsker at censor fra den ordinære prøve allokeres til omprøven, skal du skrive dette i feltet ’Besked til sekretariatet’, sammen med den ordinære prøves nummer. 

Må jeg ved syge- og omprøver bruge samme censor som ved den ordinære prøve?

Ja, du må gerne bruge samme censor ved den ordinære prøve og syge/reeksamen. Hvis du ønsker dette har du selv ansvar for at kontakte censor og lave en aftale med vedkommende. Derefter skal du oprette en bestilling i Censor IT, der dækker over prøven. I feltet ”Besked til sekretariatet” skal du angive, at du har lavet en aftale med censor fra den ordinære prøve. Du skal angive det ordinære prøvenummer samt censors brugernummer.    

Hvorfor får jeg allokeret en censor, der bor langt væk, når jeg har valgt ”nærhed” som allokeringsprincip?

Når du vælger 'nærhed' prioriterer Censor IT at sende forespørgsler til de censorer, der har den kortest mulige km-afstand fra deres bopæl til uddannelsesstedet. Når Censor IT afgøre, hvilke censorer forespørgslen skal sendes til, tager den dog også højde for en række andre faktorer, såsom kvalifikationer, der er valgt for bestillingen, samt censorernes aktivitet (se mere under Forespørgsels- og allokeringsrutinen). Da Censor IT tager højde for andre faktorer end afstand, bor nærmest mulige censor derfor ikke nødvendigvis i nærheden af prøvestedet.

Det vil heller ikke altid være en censor tæt på institutionen, der bliver allokeret, fx hvis censorerne øverst på forespørgselslisten opfylder flere kvalifikationer (men bor længere væk), eller hvis de censorer, der bor tættest på, ikke har mulighed for at påtage sig opgaven.

Må jeg aftale allokering med en censor uden om Censor IT?

Alle censuropgaver skal allokeres gennem Censor IT.

Der er kun to undtagelser til det:

 • Hvis du til en syge/omprøve ønsker at allokere samme censor som ved den ordinære prøve.
 • Hvis du ønsker at allokere en censor, der i forvejen er i huset på prøvedatoen.

I disse tilfælde skal du kontakte censor og træffe en aftale med vedkommende. Efterfølgende skal du oprette en bestilling i Censor IT, der dækker over prøven og i ’Besked til sekretariatet’ angive, at du har truffet en aftale med en bestemt censor og skrive censors brugernummer. Ved syge/omprøver skal du angive prøvenummeret for den ordinære prøve.  

Hvordan får nye eksamensadministratorer adgang til Censor IT?

Nye eksamensadministratorer får adgang til Censor IT ved at skrive en mail til Censorsekretariatet. I mailen skal følgende om eksamensadministratoren oplyses:

 • Navn
 • Mail
 • Enheder vedkommende skal have adgang til

Censorsekretariatet opretter efterfølgende den nye eksamensadministrator i Censor IT, hvorefter vedkommende modtager en mail med brugernummer og loginoplysninger til systemet.

Hvad gøre jeg, hvis jeg er væk i en længere periode, og min kollega skal have oplysninger om en prøve, jeg har oprettet?

Hvis du er væk i en længere periode eksempelvis ifm. barsel eller ferie kan dine kollegaer få oplysninger om prøver, du har oprettet ved at logge ind på Censor IT og vælge ’Censorbestillinger’ i menuen til højre. Herefter kan de prøver du har oprettet søges frem via deres prøvenummer.