Censorernes funktionsgrundlag

 

Information for eksterne censorer

Herunder henvises til uddannelsesinstitutionernes hjemmesider samt til bekendtgørelses- og regelgrundlaget til informationssøgning for eksterne censorer, der fungerer ved de erhvervsøkonomiske uddannelser på:

Bekendtgørelses- og regelgrundlaget for eksterne censorers arbejde er:

For Bachelor/HA - Kandidat/cand.merc. - Master/MBA uddannelserne:

  • Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

For HD uddannelserne:

  • Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 
  • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Disse, samt øvrige bekendtgørelser i det samlede regelgrundlag, findes i linket Bekendtgørelser i venstremenuen. Derudover henvises i øvrigt til www.retsinformation.dk.

Honorar, rejseomkostninger m.v.

Censuropgaverne aflønnes efter statens takster for censorvederlag, sats A (se Finansministeriets Lønoversigt). Censorvederlaget udløser endvidere feriepenge. Normerne for de enkelte opgavetyper varierer mellem universiteterne. Eksamensplanlæggeren kan oplyse normen for den pågældende opgave.

Transportomkostninger dækkes efter det pågældende universitets regler. Vær derfor inden afgang opmærksom på, om kørsel i egen bil, fly eller lignende kan refunderes. Der ydes ikke godtgørelse for godtgørelse for de timer, som indgår i rejsetiden.

Hvis censorarbejdet betyder, at rejsen strækker sig over mere end 24 timer, udbetales time-/dagpenge efter gældende regler Hvis censorarbejdet betyder, at rejsen strækker sig over mere end 24 timer, udbetales time-/dagpenge efter gældende regler.

Vær opmærksom på, at universiteterne har forskellig praksis. Refusionsregler m.v. kan oplyses af den pågældende eksamensplanlægger eller via en særlige informationsside rettet mod eksterne censorer. Hvor en sådan findes, vil der typisk være angivet et link til denne i forespørgselsmailen fra Censor IT.

Formandskaber

For en beskrivelse af formandskabernes funktioner for henholdsvis formænd og næstformænd se under Formandskaber.