Censorer: Spørgsmål og svar

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver bedt om at udfylde en censorrapport for en prøve, der er udskudt eller aflyst?

Hvis du modtager en mail, der beder dig udfylde en censorrapport for en prøve, der er aflyst, skal du kontakt Censorsekretariatet, så prøven også aflyses i Censor IT.

Hvis prøven er udskudt, skal du tage kontakt til prøvens kontaktperson og bede dem registrere den korrekte eksamensdato i Censor IT.  

Hvorfor får jeg ikke nogen forespørgsler?

Generelt bliver de fleste prøveforespørgsler lavet og udsendt i marts – juni og november – januar. Det er derfor meget normalt ikke at få nogen prøveforespørgsler i juli – oktober og februar, da der i disse perioder ikke bestilles særligt mange censorer i Censor IT.

En anden forklaring kan findes i antallet af censornormtimer, du har for det indeværende kalenderår. Da dette er en af de faktorer Censor IT tager hensyn til, når systemet afgør, hvilke censorer der modtager en forespørgsel først (se også ’Forespørgsels – og allokeringsrutinen’). Hvis du i løbet af første halvdel af kalenderåret eksempelvis har haft mere end 100 censornormtimer, vil du sandsynligvis ligge længere nede på listen over mulige censorer i andet halvår. På Censor IT under ’Min Profil’ kan du nederst på siden se dit samlede timeomfang for det indeværende år. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har glemt min adgangskode til Censor IT?

Hvis du har glemt dit brugernummer eller adgangskode, kan du få det tilsendt ved at tilgå Censor IT og herefter trykke på den lyseblå knap i højre side, hvor der står ’Glemt brugernr. og/eller adgangskode.’ Koden sendes til den mail, du har registeret i Censor IT. Hvis du ikke får koden i løbet af få minutter, bør du tjekke din spammappe, da vi af og til ser, at de ender her. Hvis mailen ikke er her, skal du kontakte Censorsekretariatet.

Må jeg acceptere en forespørgsel, der bliver afholdt på det universitet jeg er ansat eller har tilknytning?

Du må aldrig acceptere forespørgsler fra et universitet, hvor du selv er ansat eller har en tilknytning. Det gælder også hvis du eksempelvis er ansat på eller har tilknytning til et andet fakultet, end der hvor prøven afholdes.

Som ansættelse/ tilknytning regnes:

  • Forskere
  • Undervisere
  • Administrative medarbejdere
  • Timelærere
  • Eksterne lektorer
  • Adjungerede professorer eller lignende.
  • Undtaget er enkeltstående foredrag og lignende, som ikke betragtes som et ansættelsesforhold uanset om man modtager betaling for sin medvirken eller ej.


Hvis du modtager en forespørgsel fra et universitet, hvor du er ansat skyldes det givet hvis, at du ikke har registeret dit ansættelsesforhold eller tilknytning på Censor IT (se ’Sådan registrerer du en universitetsansættelse eller tilknytning’)

Hvem skal man kontakte vedrørende spørgsmål om honorering, transportudgifter og hotelovernatning?

Hvis du har spørgsmål til honorering, transportudgifter eller hotelovernatning, skal du henvende dig til prøvens kontaktperson, hvis oplysninger fremgår af allokeringsmailen. 

Hvordan bliver jeg aflønnet?

Censuropgaverne aflønnes efter statens takster for censorvederlag, sats A (se Finansministeriets Lønoversigt). Censorvederlaget udløser også feriepenge. Normerne for de enkelte opgavetyper varierer mellem universiteterne (se også ’Censorernes funktionsgrundlag’). Eksamensplanlæggeren kan oplyse normen for den pågældende opgave. Aflønningen sker altid efter gældende norm, afleverede opgaver og fremmødte studerende (se også ’Er timeantallet angivet under ’Censuropgavens forventede omfang’ det antal timer, jeg får udbetalt?’ nedenfor).

Er timeantallet angivet under ’Censuropgavens forventede omfang’ det antal timer, jeg får udbetalt?

Antallet af timer angivet ved ’Censuropgavens forventede omfang’ er en gennemsnitsbetragtning, og der kan desværre være fejl i angivelsen. Antallet af timer i forespørgslen kan derfor ikke lægges til grund for en forventning, om at dette antal timer udbetales. Der udbetales altid kun efter gældende norm, afleverede opgaver og fremmødte studerende.

Hvis du modtager en forespørgsel eller allokering, hvor timeantallet virker særligt højt, anbefaler vi, at du henvender dig til prøvens kontaktperson for at få normen bekræftet, inden du begynder på censuropgaven. Skulle der være afvigelser (+/- 20%) opfordrer vi til, at du beder eksamensplanlæggeren om at rette det til i Censor IT. 

Hvorfor er mit ’Samlet timeomfang indeværende kalenderår’ på Censor IT så højt?

Når systemet udregner dit samlede timeomfang for indeværende kalenderår, tager det udgangspunkt i ’Censuropgavens forventede omfang’ ved alle prøver, du er allokeret til.

Hvis en prøve er blevet aflyst, men det stadig er aktiv i Censor IT, vil timeomfanget for denne prøve tælle med i dit samlede timeomfang. Hvis du opdager dette, skal du henvende dig til kontaktpersonen for prøven eller Censorsekretariatet, så prøven kan blive aflyst i Censor IT.

Hvis væsentligt færre studerende møder op til en prøven, end hvad der er angivet i allokeringen, vil opgavens oprindelige omfang tælle med i dit samlede timeomfang, medmindre den bliver opdateret i Censor IT. Ved afgivelser på +/-20 % opfordrer vi derfor til, at du henvender dig til prøvens kontaktperson og bede dem opdatere prøven i Censor IT.

Hvordan forholder jeg mig til registrering af censorkurser på Censor IT?

Kurserne for ’De erhvervs- og professionsrettede uddannelsesinstitutioner’ og ’Universitetsuddannelserne’ udbydes elektronisk af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formandskabet drøfter i øjeblikket, hvordan de skal indgå i censorkorpsets arbejde. Når der er truffet en afgørelse om dette, vil der blive givet en udmelding. Indtil da behøver du ikke gøre yderligere.

Kurset ’Obligatorisk introduktionsmøde for EØ/HD’ gennemføres af formandskabet. Er du nybeskikket censor, skal du deltage i et introduktionsmøde, før du kan modtage prøveforespørgsler. Efter du har deltaget i et introduktionsmøde sender Censorsekretariatet en bekræftelse på din deltagelse. På Censor IT skal du oploade bekræftelsen og registrere datoen, du har gennemført kurset. Når du har gjort det, vil du efterfølgende kunne modtage forespørgsler.

Hvad er forskellen på ’Obligatorisk introduktionsmøde’ og ’Censormøde’?

Alle nybeskikkede censorer i De Erhvervsøkonomiske Censorkorps skal deltage i et ’obligatorisk introduktionsmøde’ før de kan modtage prøveforespørgsler. På introduktionsmødes gennemgås bl.a. eksamensforløbet, God censorskik og 125-timersreglen.

'Censormødet' afholdes årligt for alle censorer i De Erhvervsøkonomiske Censorkorps og er en orientering om årets gang i censorkorpset. Det er ikke obligatorisk at deltage i mødet, men det anbefales.

Der gælder ikke et tilsvarende krav om deltagelse i et introduktionsmøde for nye censorer i Censorkorpset for Statskundskab/Samfundsfag. Information om afholdelse af censormøder samt vil blive fremsendt direkte til censorerne i Censorkorpset for Statskundskab/Samfundsfag.

Hvilke hjemmesider skal jeg bruge som censor i De Erhvervsøkonomiske Censorkorps?

Din profil, forespørgsler, allokeringer og rapporter kan ses på https://censor-it.censorerne.dk/.  Vær opmærksom på, at hvis du er beskikket i andre censorkorps, der også anvender Censor IT vil de have en anden Censor IT hjemmeside.

Information om bl.a. nyheder, meddelelser, vejledninger til Censor IT, gældende bekendtgørelser og regler findes på Censorsekretariatets egen hjemmeside: https://censorerne.dk/.