Efter eksamen

Indberetning efter eksaminationen

Umiddelbart efter eksamen indberetter censor og eksaminator karakteren/-rne i et eksamenssystem.

Censor kan med fordel ved samme lejlighed udfylde eventuel afregning og transportblanket afhængig af det enkelte universitets procedurer. Relevante dokumenter afleveres direkte til eksamenskontor, alternativt sender eksaminator dokumenterne via intern post, eller censor sender per post efterfølgende.    

Censor- og eksaminatorrapport

Når censor efterfølgende sidder ved sin computer udfyldes censorrapport i Censor IT, hvilket kan ses som en kvalitetssikring af eksamen.

Hvis alt har været i skønneste orden, sker det ved hurtig afkrydsning. Ros må dog også gerne noteres i censorrapporten.

Har der været problematiske forhold, skal det altid noteres i censorrapporten. Der skal altid knyttes en kommentar til evt. kritisk vurdering. Censorformandskabet forholder sig til alle problematiske forhold og bringer disse op over for det enkelte universitet.

Eksaminator udfylder ligeledes en eksaminatorrapport, som er en evaluering af censor. Eksaminatorrapporterne kan læses under de enkelte prøver på censors Censor IT-side under Censorallokeringer.

Se spørgerammerne for censor- og eksaminatorrapporterne

Klagebehandling

Fra tid til anden opstår klager fra den studerende over karakter eller eksamination.

Censor og eksaminator skal sammen svare på klagen.

I besvarelsen af en klage er det helt afgørende, at der tydeligt henvises til målbeskrivelse, karakterbekendtgørelse og den konkrete eksamination.

Fra tid til anden modtager vi klager over censor. Alle klager bliver sendt til censor for kommentarer til de fremsatte klager. Censorformandskabet træffer beslutning om evt. sanktioner over for censor. Man bliver ikke afbeskikket for én klage.

Vejledning og sparring

Censorsekretariatet står til rådighed for sparring og besvarelse af eventuelle tvivlsspørgsmål i forhold til formalia.