Online kursus for censorer

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet et online kursus for censorer på de videregående uddannelser. Der er to udgaver af kurset, hvor det ene retter sig mod universitetsuddannelserne, og det andet retter sig mod de erhvervsrettede videregående uddannelser (fx HD).

Linket til kurserne er studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/, og der er udarbejdet en FAQ/vejledning, som findes her: https://www.smartlearning.dk/faq-censorkursus.

Når et kursus er gennemført kan man tage et skærmbillede af kvitteringssiden og tilføje det til sin profil i Censor IT (se illustration herunder). Vær opmærksom på, at der er overensstemmelse mellem det gennemførte kursus og registreringen i Censor IT, dvs. at kurset for universitetsuddannelserne registreres under 'Universitetsuddanelser' og ikke under 'De erhvervs- og professionsrettede uddannelsesinstitutioner' og omvendt.