Vederlag, rejseudgifter m.v.

Censuropgaverne aflønnes efter statens takster for censorvederlag, sats A, se afsnit 8.2 i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Lønoversigt (søgeresultat, den seneste version er gældende). Censorvederlaget udløser endvidere feriepenge. Censorerne aflønnes altid efter de konkrete normer for en censuropgave og ifølge det enkelte universitets retningslinjer. Normerne for de enkelte opgavetyper varierer mellem universiteterne, og eksamensplanlæggerne kan oplyse om norm og vilkår for den pågældende opgave.

Transportomkostninger dækkes efter statens og det pågældende universitets regler. Vær derfor i god tid opmærksom på, om kørsel i egen bil, fly eller lignende kan refunderes. Der ydes ikke godtgørelse for de timer, som indgår i rejsetiden. Hotelovernatning i forbindelse med censuropgaver dækkes i nogle tilfælde. Kontakt altid først eksamensadministrationen for at høre om retningslinjerne for hotelovernatning, bestilling m.v.

Hvis censorarbejdet betyder, at rejsen strækker sig over mere end 24 timer, udbetales time-/dagpenge efter gældende regler. De generelle regler fremgår af Medarbejder- og kompetencestyrelsens Personaleadministrative vejledning i afsnittet om tjenesterejser. Gældende satser for time-/dagpenge kan ses i 'Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser' på Medarbejderstyrelsens hjemmeside (find gældende cirkulære på Retsinformation).

Vær opmærksom på, at universiteterne har forskellig praksis. Refusionsregler m.v. kan oplyses af den pågældende eksamensplanlægger eller via en særlige informationsside på universitetets hjemmeside rettet mod eksterne censorer. Hvor en sådan findes, vil der typisk være angivet et link til denne i forespørgselsmailen fra Censor IT.

Censorerne skal udvise ansvarlighed og omtanke i forbindelse med censuropgaverne, herunder sørge for at omkostningerne til befordring m.v. holdes på et minimum.