Censors noter - vejledning

I dette notat kan læses en vejledning vedrørende censors noter. Censor har notatpligt og det er derfor et af de grundlæggende redskaber i censorgerningen.

Der er ikke formatkrav til noterne, og eksemplerne er først og fremmest til inspiration.

Notat om cenors noter