Kvalifikationsrammen

Når censor ved universitetsuddannelserne bedømmer en studerendes præstation ved en eksamen, skal vedkommende tage udgangspunkt i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, KarakterbekendtgørelsenCensorbekendtgørelsen og læringsmålene for faget. Læringsmålene findes enten i uddannelsens studieordning eller kursusbeskrivelsen for faget. De skal under alle omstændigheder fremsendes af universitetet. 

Når censor ved HD-uddannelserne bedømmer en studerendes præstation ved en eksamen skal vedkommende tage udgangspunkt i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved ved erhversrettede videregående uddannelser, KarakterbekendtgørelsenCensorbekendtgørelsen og læringsmålene for faget. 

Du finder links til de relevante bekendtgørelser under 'Bekendtgørelser og regler'.

Censor skal også tage højde for kvalifikationersrammen, når vedkommende bedømmer de studerende. Denne tager udgangspunkt i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, hvilket er en niveaudelt oversigt over læringsudbytte, som offentligt godkendte uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. 

Censorerne i De Erhversøkonomiske Censorkorps skal tage udgangspunkt i Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser.

  • På universitetsområdet skal der skelnes mellem om den studerende befindes sig på bachelor eller kandidatniveau, hvor der er forskel mellem viden, færdigheder og kompetencer som de studerende skal opnå i løbet af deres uddannelse.
  • På HD-uddannelserne skal censorerne tage udgangspunkt i kvalifikationsrammen for bachelorniveauet. 
  • På MBA og Masteruddannelserne skal der tages udgangspunkt i kvalifikationsrammen for kandidatniveau.