Kvalifikationsrammen

Når censor ved universitetsuddannelserne bedømmer en studerendes præstation ved en eksamen, skal vedkommende tage udgangspunkt i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, Karakterbekendtgørelsen og læringsmålene for faget. Læringsmålene findes enten i uddannelsens studieordning eller kursusbeskrivelsen for faget. De skal under alle omstændigheder fremsendes af universitetet. 

Når censor ved HD-uddannelserne bedømmer en studerendes præstation ved en eksamen skal vedkommende tage udgangspunkt i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved erhversrettede videregående uddannelserKarakterbekendtgørelsen og læringsmålene for faget. 

Censor skal også tage højde for kvalifikationersrammen, når vedkommende bedømmer de studerende. Denne tager udgangspunkt i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, hvilket er en niveaudelt oversigt over læringsudbytte, som offentligt godkendte uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. 

Censorerne i De Erhversøkonomiske Censorkorps skal tage udgangspunkt i Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser.

  • På universitetsområdet skal der skelnes mellem om den studerende befindes sig på bachelor eller kandidatniveau, hvor der er forskel mellem viden, færdigheder og kompetencer som de studerende skal opnå i løbet af deres uddannelse.
  • På HD-uddannelserne skal censorerne tage udgangspunkt i kvalifikationsrammen for bachelorniveauet. 
  • På MBA og Masteruddannelserne skal der tages udgangspunkt i kvalifikationsrammen for kandidatniveau.