Beskikkelse

Når formandskabet modtager Styrelsen for Forskning og Uddannelses afgørelse om beskikkelse sender Censorsekretariatet et skriftligt svar pr. mail til ansøgerne, om hvorvidt de er blevet beskikket eller ej. 

De ansøgere, der er beskikket modtager også en indkaldelse til et obligatorisk introduktionsmøde, der afholdes i København og Aarhus. Du kan læse mere om det obligatoriske introduktionsmøde her.